wahmat

1.Şahmat oyunu harada yaranıb?

a)  

c)     Hindistan+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 8

d)    

 

2.Şahmat oyununun ilkin forması necə adlanır?

earlyChess

 

a)    

b)    Çaturanqa+         Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 8

c)     

 

3.Ərəb sözü olan “şahmat”  necə tərcümə olunur?

a)    Oyun bitdi

b)    Şah öldü+Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 122

c)     Ordu məhv olub

d)    Mat qaldı

e)     Donub qaldı

4.Şahmat oyunun yaranması neçənci əsrə təxmin edilir?

a)    Eradan əvvəl

b)    X əsr

c)     VI əsr+       Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 8

d)    VIII əsr

e)     IX əsr

5.Hind dilindən tərcümədə “ dörd növlü qoşun”mənasını verən söz hansıdır?

a)    Bizans

b)    Şahmat

c)     Çaturanqa+                   Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 8

d)    Şətrənc

e)     Syantzi

 

6.Çaturanqa oyununda şah neçə xal hesab olunurdu?

a)    5       + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh9.

b)    4

c)     3

d)    2

e)     1

7. Çaturanqa oyununda top neçə xal hesab olunurdu?

a)    5      

b)    4       + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh9.

c)     3

d)    2

e)     1

8. Çaturanqa oyununda at neçə xal hesab olunurdu?

a)    5

b)    4

c)     3       + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh9.

d)    2

e)     1

9.  Çaturanqa oyununda fil neçə xal hesab olunurdu?

a)    3

b)    4

c)     5

d)    2       + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh9

e)     1

10. Çaturanqa oyununda piyada neçə xal hesab olunurdu?

a)    5

b)    4

c)     3

d)    2

e)     1       + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh9

11. Bizans şahmatı neçə fiqurdan ibarət idi?

a)                                                                                                                                                     32+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh11

b)                                                                                                                                                     25

c)                                                                                                                                                      20

d)                                                                                                                                                     30

e)                                                                                                                                                      23

12.Çaturanqa oyununu neçə nəfər oynayırdı?

a)                                                                                                                                                     4+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 8

b)                                                                                                                                                     5

c)                                                                                                                                                      2

d)                                                                                                                                                     3

e)                                                                                                                                                      6

13.Çaturanqa oyununda hansı fiqur yox idi?

a)                                                                                                                                                     Vəzir+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh8

b)                                                                                                                                                     Top

c)                                                                                                                                                      At

d)                                                                                                                                                     Fil

e)                                                                                                                                                      Şah

14.Şətrənc oyununda piyada sonuncu xanaya çatdıqda hansı fiqura çevrilə bilirdi?

a)                                                                                                                                                     Vəzir+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh9

b)                                                                                                                                                     Top

c)                                                                                                                                                      Şah

d)                                                                                                                                                     At

e)                                                                                                                                                      Fil

15. Şətrənc oyununda pat vəziyyəti oyunçulara xallar necə bölüşdürülürdü?

a)                                                                                                                                                     Gedişi olan tərəfə 1,digərinə 0,5xal

b)                                                                                                                                                     Hər iki tərəfə 0,5xal

c)                                                                                                                                                      Gedişi olan tərəfə  0,5 , digərinə 1xal

d)                                                                                                                                                      Gedişi olmayan tərəf oyunu uduzurdu    + Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh9

e)                                                                                                                                                      Hər iki tərəf oyunu uduzulmuş hesab edilirdi

16.Neçənci ildən başlayaraq beynəlxalq qrossmeyster adı rəsmi status almışdır?

a)    1927

b)    1950 + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 114

c)     1999

d)    1876

e)     1924

Azərbaycanda şahmat                                

17.İlk Azərbaycan çempionati neçənci ildə keçirilib?

a)    1993

b)    1788

c)     1924

d)    1891

e)     1934 + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 14.

18.İlk Azərbaycan çempionatının qalibi kimdir?

a)    V.Makaqonov

b)    M.Makaqonov

c)     F.Sideifzadə

d)    Q.Səlimxanov      + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 14

e)     E.Məhərrəmov

19.İlk Bakı çempionatı neçənci ildə keçirilib?

a)    1926 +https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_%C5%9Fahmat

b)    1992

c)     1989

d)    1934

e)     1863

20.Müsəlman qadınları arasında ilk beynəlxalq qrossmeyster kim olub?

a)    E.Əliyeva

b)    Z.Məmmədyarova

c)     F.Vəlixanlı

d)    İ.Qədimova

e)     A.Sofiyeva           + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 22.

21.İlk idman ustası adına layiq olan Azərbaycanlı şahmatçı kimdir?

a)    S.Xəlilbəyli +https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_%C5%9Fahmat

b)    M.Makaqonov

c)     F.Sideifzadə

d)    Q.Səlimxanov

e)     E.Məhərrəmov

22. Azərbaycanda qızlar üçün qiyabi şahmat məktəbi neçənci ildə açılıb?

a)    1998           + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 23

b)    1934

c)     1992

d)    2003

e)     2008

23.Hal hazırda Azərbaycan Şahmat federasiyasının prezidenti kimdir?

a)    Elman Rüstəmov + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 118

b)    Aynur Sofiyeva

c)     Eldar Namazov

d)    Sabir Rüstəmxanlı

e)     Faiq Həsənov

24.Şahmat oyununda Beynəlxalq əmsalın qısaldmış forması aşağıdakılardan hansıdır?

a)    UKD

b)    FİDE

c)     ELO  + Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 107

d)    EFO

e)     BŞF

25. Azərbaycan şahmat tarixində ən gənc şahmatçı kimi Avropa birinciliyinin qızıl medalını qazanmış şahmatçı kimdir?

a)    Vüqar Həşimov

b)    Qədir Hüseynov+                   Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh20

c)     Şəhriyar Məmmədyarov        

d)    Teymur Rəcəbov

e)     Rauf Məmmədov

26. 12 yaşı olarkən 18 yaşlılar arasında Avropa çempionu olmuş və həmin turnirin ən gənc iştirakçısı adını qazanan Azərbaycanlı şahmatçısı kimdir?

a)    Vüqar Həşimov

b)    Qədir Hüseynov

c)     Şəhriyar Məmmədyarov        

d)    Teymur Rəcəbov + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 17.

e)     Rauf Məmmədov

27. Kişilərdən ibarət şahmat üzrə Azərbaycan  Yığma komandası  2009-ci ildə Avropa çempionatında neçənci yerə layiq görüşdür?

a)    1+ Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 18

b)    2

c)     3

d)    4

e)     5

 

28. Beynəlxalq Şahmat Federasiyası necə adlanır?

A)BŞF

B)AŞF

C)FİDE+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 114

D)İÇF

E)İÇA

29.Beynəlxalq şahmat federasiyası neçənci ildə yaranıb?

A)1954

B)1574

C)1924+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh114

D)2003

E)1993

 

30.Hansı iki rəqib fiqur  bir- birinə hücum edə bilmir?

A)  Atlar

B)   Toplar

C)   Fillər

D)  Şahlar+ Şahmat oyunu dərsliyi E.Allahverdiyev səh 9

E)   Vəzirlər

31.Hansı fiqur geriyə qayıtmır?

A)  Vəzir

B)    At

C)   Piyada+ Şahmat oyunu dərsliyi E.Allahverdiyev səh 9

D)  Şah

E)   Top

32. “Şah” dan heç bir müdafiə yolu olmayan mövqe  necə adlanır?

A) Pat

B) Mat+Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 140

C) İkiqat  şah

D) Qalaqurma

E) Açıq şah

33. Şah ilə Topun  yerdəyişməsi ilə tamamlanmış hərəkət?

A) Keçiddə vurma

B) “Şah”

C) Qalaqurma+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 128

D)Çevrilmə

E) Çəngəl

34. Tərəflərdən hər hansı biri öz gedişində heç bir gedişə malik deyilsə və şah zərbə altına düşməyibsə, bu vəziyyət necə adlanır?

A)  Pat+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 135

B)   Mat

C)   Mövqenin üç qat təkrarı

D)  Daimi şah

E)   İkiqat şah

35.Bu vəziyyətlərdən hansı heç-heçə deyil?

A)Pat

B) Mat+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 140

C) Daimi şah

D) 50 və bəzi hallarda 75 gediş qaydası

F)    Mövqenin üç qat təkrarı

36.Piyadadan başqa hansı fiqur ilkin vəziyyətdə gediş edə bilər?

A)  Top

B)   At+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 126

C)   Fil

D)  Vəzir

E)   Şah

37. Oyun zamanı neçə dəfə qalaqurmaq olar?

A)1+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 129

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

38.Qalaqurmada hansı fiqurlar iştirak edir?

A)Vəzir və Top

B) Fil və At

C)Vəzir və Şah

D)Şah və Top+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh128

E)Fil və Top

39.Keçiddə vurma qaydası hansı fiqura şamil olunur?

A)Şaha

B) Topa

C)Vəzirə

D)Ata

E) Piyada+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 128

40.Sonuncu xanaya çatdıqda  piyada hansı fiqura çevrilə bilməz?

A)Vəzir

B)Fil

C)Şah+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 127

D)At

E)Top

41.Bu fiqurlardan hansı yüngül fiqurlardir?

A)Vəzir və Şah

B)Fil və At+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 131

C)Şah və Top

D)Top və Fil

E)At və Top

42.Bu fiqurlardan hansı ağır fiqurdur?

A)At
B)Fil
C)Şah

D)Top+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh131

E)Piyada

43.Şah elan olunduqda, qorunmağın neçə yolu var?

A)1

B)2

C)3+           Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 132

D)4

E)5

 

44.Müəyyən bir mövqenin və ya görüşün yazılması sistemi necə adlanır?

A)Şahmat terminləri

B)Şahmat strategiyası

C)Şahmat taktikası

D)Şahmat notasiyası+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 136

E) Şahmat kompozisiyası

45.Şahmat notasiyasında  “0-0-0” işarəsi nəyi ifadə edir?

A)Hər hansı bir fiquru vurmaq

B) Vəziyyət bərabərdir

C) Qısa qalaqurma

D) İkiqat şah elan etmə

E)Uzun qalaqurma+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 138

46.“Şah elan etmə “ hansı şərti işarə ilə yazilir?

F)                                                                                :

G)                                                                               ++

H)                                                                               x

I)                                                                                   + Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh137

J)                                                                                  !

47.Vaxt azlığı  necə adlanır?

A)Suqsvanq

B) Seytnot+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh141

C)Kombinasiya

D)Qambit

F)                                                                                 Qurban

48. Hücum olunan xanaya hansı fiqurun gedişi mümkün deyil?

A)  At

B)   Top

C)   Fil

D)  Şah+      Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh125

E)   Vəzir

49.Vəzir fiquru öz gedişində hansı iki fiqurun gedişini əks etdirir?

A)  At və Fil

B)   At və Top

C)   Fil və Top+Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 124

D)  Fil və piyada

E)   Top və piyada

50.Aşağıdakılardan hansı şahmat oyununda mat ilə patı bildirir?

a)    Mat oyunun bitdiyini, pat isə oyunun davam etdiyini bildirir

b)    Pat və ya mat olmağı üçün mütləq şah elan olunmalıdır

c)     Mat oyunun qələbəsini, pat isə heç-heçəni göstərir      + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 131

d)    Pat oyunun əvvəlində, mat isə sonluğunda ola bilər

e)     Pat qələbəni, mat isə heç-heçəni bildirir

51.Şahmat notasiyasında “!” işarəsinin mənası aşağıdakılardan hansıdır?

a)    Yaxşı, güclü gediş         + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 138

b)    Zəif, səhvgediş

c)     Çox pis gediş, kobud səhv

d)    Əla, çox güclü gediş

e)     Şübhəli gediş

52. Şahmat notasiyasında “!!” işarəsinin mənası aşağıdakılardan hansıdır?

a)    Zəif, səhv gediş

b)    Çox pis gediş, kobud səhv

c)     Yaxşı, Güclü gediş

d)    Əla, Çox güclü gediş+ Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 138

e)     Şübhəli gediş

53.Şahmat notasiyasında “?!” işarəsinin mənası aşağıdakılardan hansıdır?

a)    Zəif, səhv gediş

b)    Yaxşı, Güclü gediş

c)     Təqdirə layiq gediş

d)    Şübhəli gediş                 + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 138

e)     Çox pis gediş,kobud səhv

54. Şahmat notasiyasında “??” işarəsinin mənası aşağıdakılardan hansıdır?

a)    Zəif, səhv gediş

b)    Çox pis gediş, kobud səhv+ Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 138

c)     Yaxşı, Güclü gediş

d)    Əla, Çox güclü gediş

e)     Şübhəli gediş

55. Şahmat notasiyasında “zəif gedişi” bildirən işarə hansıdır?

a)    ?                 + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 13

b)    !

c)     !?

d)    ?!

e)     :

56. Şahmat notasiyasında “x” işarəsinin mənası aşağıdakılardan hansıdır?

a)    Şah elan etmə

b)    Mat elan etmə+    Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 13

c)     İkiqat şah elan etmə

d)    Qısa qalaqurma

e)     İstənilən gediş

57. Şahmat notasiyasında “hər hansı bir fiquru vurmağı” bildirən işarə hansıdır?

a)    ?

b)    !

c)     !?

d)    ?!

e)     :        + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 137

58. Şahmat notasiyasında “qaralarda uduş vəziyyətini” bildirən işarə hansıdır?

a)    +–

b)    –+     + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 138

c)     !?

d)    ?!

e)     :

59. Şahmat notasiyasında “ağların uduş vəziyyətini” bildirən işarə hansıdır?

a)    +–     + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 138

b)    –+

c)     !?

d)    ?!

e)     :

60. Şahmat notasiyasında “1.?”  işarəsinin mənası aşağıdakılardan hansıdır?

a)    Gediş ağlarındır   + Şahmat oyunu Dərs vəsaiti səh 13.

b)    Gediş qaralarındır

c)     Zəif, səhv gediş

d)    Şübhəli gediş                

e)     Çox pis gediş,kobud səhv

61. Şahmat notasiyasında “1...?”  işarəsinin mənası aşağıdakılardan hansıdır?

a)    Gediş ağlarındır  

b)    Gediş qaralarındır         +       Şahmat oyunu Dərs vəsaiti səh 13.

c)     Zəif, səhv gediş

d)    Şübhəli gediş                

e)     Çox pis gediş,kobud səhv

62.Aşağıdakı variantlardan hansında fiqurların cəmi düzgün verilmişdir?

a)    Top+Top=10       + Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 131.

b)    At+Fil=8

c)     Top+Fil =10

d)    Vəzir+At =10

e)     Fil+Fil=5

63. Aşağıdakı variantlardan hansında fiqurların cəmi düzgün verilmişdir?

A) Top+Top=8

B) Top+Fil+Piyada=10

C) Fil+At+Piyada=6

D) Top+Fil+ =8   +Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 114

E) Piyada+Fil

 

64.Vəzir neçə piyadaya bərabərdir?

a)    5

b)    4

c)     7

d)    9+ Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 131

e)     2

65.Top neçə piyadaya bərabərdir?

a)                                                                                             8

b)                                                                                             5+ Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 131

c)                                                                                              3

d)                                                                                             9

e)                                                                                              1

66.Fil neçə piyadaya bərabərdir?

a)                                                                                             3+ Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 131

b)                                                                                             2

c)                                                                                              4

d)                                                                                             5

e)                                                                                              9

67.At neçə piyadaya bərabərdir?

a)                                                                                             2

b)                                                                                             3+ Şahmat 1-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 131

c)                                                                                              5

d)                                                                                             9

e)                                                                                              4

 

Mövzu 2. Debut, Mittelşpil,Endşpil

 

1.Şahmat oyunu neçə mərhələdən ibarətdir?

a)                                                                                      2

b)                                                                                      4

c)                                                                                       3+ Şahmat  II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 4

d)                                                                                      5

e)                                                                                       1

2.Şahmat oyununun başlanğıc mərhələsi necə adlanır?

A)Debüt+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 5

B) Endşpil

C) Etüd

D)Mittelşpil

E)Start

3.Debütlər təsnifata gorə neçə növə bölünür?

a)                                                                                             3+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 5

b)                                                                                             4

c)                                                                                              2

d)                                                                                             5

e)                                                                                              6

4.Açıq debüt hansıdır?

a)                                                                                           1.e2-e4 c7-c5

b)                                                                                           1.d2-d4 e7-e5

c)                                                                                            1.c2-c4 e7-e5

d)                                                                                           1.e2-e4 e7-e5+ Şahmat II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 6

e)                                                                                            1.c2-c4 c7-c5

 

 

5.Yarim açıq debüt hansıdır?

a)                                                                                             1.e2-e4 c7-c5+ Şahmat  II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh35

b)                                                                                             1.d2-d4 e7-e5

c)                                                                                              1.c2-c4 e7-e5

d)                                                                                             1.c2-c4 d7-d5

e)                                                                                              1.e2-e4 e7-e5

6.Qapalı debüt hansıdır?

a)                                                                                             1.e2-e4 c7-c5

b)                                                                                             1.d2-d4 d7-d5+ Şahmat  II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 48

c)                                                                                              1.c2-c4 e7-e5

d)                                                                                             1.e2-e4 d7-d5

e)                                                                                              1.e2-e4 e7-e5

7.Debüt mərhələsində inkişafda üstünlüyə malik olmaq üçün piyada qurbanı necə adlanır?

A)Başlanğıc

B)Görüş

C) Qambit+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh139

D)Debüt

E)Seytnot

8.1903-cü ildə Vyanada keçirilən tematik turnirdə bütün oyunlar hansı qambitlə başlanırdı?

a)                                                                                             Şah qambiti

b)                                                                                             Şimal qambiti

c)                                                                                              Fil qambiti

d)                                                                                             Vəzir qambiti

e)                                                                                              İngilis başlanğıcı

 

9. Şahmat oyununun orta hissəsi necə adlanır?

a)                                                                                             A)Debüt

b)                                                                                             B)Endşpil

c)                                                                                              C)Etüd

d)                                                                                             Mittelşpil+ Şahmat II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh55

e)                                                                                              Strategiya

 

10.Taktiki əməliyyatların və strareji planların həyata keçirilməsi əsasən hansı hissədə baş verir?

a)                                                                                             Debutdə

b)                                                                                             Başlanğıcda

c)                                                                                              Mittelşpildə+ Şahmat II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh55

d)                                                                                             Endşpildə

e)                                                                                              Sonluqda

 

11.Mərkəz xanaları hansılardir?

a)                                                                                             e4,d4,e5,d5+ Şahmat II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh58

b)                                                                                             b4,c4,b5,c5

c)                                                                                              c3,f3,c4,f4

d)                                                                                             f5,g5,f6,g6

e)                                                                                              c3,f3,f6,c6

 

12.Müəyyən edilmiş məqsədə nail olmaq üçün könüllü surətdə verilmiş maddi üstünlük?

a)                                                                                             Kombinasiya

b)                                                                                             Seytnot

c)                                                                                              Qurban Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 140

d)                                                                                             Qambit

e)                                                                                              Suqsvanq

 

13.Maddi  və mövqe ustünlüyü qazanmaq məqsədilə qurban verməklə həyata keçirilən məcburi gedişlərdən ibarət olan variant?

a)                                                                                             Taktika

b)                                                                                             Strategiya

c)                                                                                               Müdafiə

d)                                                                                             Kombinasiya+ Şahmat I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh140

e)                                                                                              Qurban

 

14.Taktiki elementlər hansılardır?

a)                                                                                           İkiqat zərbə

b)                                                                                           Bağlama

c)                                                                                            Cəlbetmə

d)                                                                                           Yayındırma

e)                                                                                            Verilənlərin hamısı+ Şahmat II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 62,69,77,79

 

15.İkiqat zərbənin növləri hansılardır?

a)                                                                                             Açıq hücum,İkiqat şah,Bağlama

b)                                                                                             Piyada ilə hücum, Çəngəl,+ Şahmat II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 62

c)                                                                                              Piyada ilə höcum,Qurban

d)                                                                                             Çəngəl,Bağlama,Qambit

e)                                                                                              İkiqat şah,Piyada ilə hücum, bağlama

 

16.Şahmat oyununun son mərhələsi necə adlanır?

a)                                                                                             Debüt

b)                                                                                             Mittelşpil

c)                                                                                              Endşpil+ Şahmat II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh81

d)                                                                                             Sonluq

e)                                                                                              E)Qambit

 

17.Hansı sonluq bütün sonluqların əsasını təşkil edir?

a)                                                                                           Piyada+Şahmat oyunu dərsliyi E.Allahverdiyev səh 162

b)                                                                                           Vəzir

c)                                                                                            At

d)                                                                                           Top

e)                                                                                            Fil

18.Hər hansı bir gedişi əlverişsiz nəticə ilə başa çatan mövqe?

a)                                                                                             Qurban

b)                                                                                             Qambit

c)                                                                                              Suqsvanq+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 141

d)                                                                                             Seytnot

e)                                                                                              Çəngəl

 

19.Şahların qarşı-qarşıya  şaquli, üfiqi və dioqanal xətt üzrə tək sayda xana olmaqla durması necə adlanır?

a)                                                                                             Pat

b)                                                                                             Qarşıdurma+ Şahmat  I hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh140

c)                                                                                              Kvadrat

d)                                                                                             Qoşalaşmış piyada

e)                                                                                              Uzaq keçici piyada

 

20.Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    İspan oyunu

b)    Karo-Kan müdafiəsi

c)     İki at müdafiəsi

d)    Rus oyunu

e)     İtalyan oyunu      + Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 7

 

21. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    İspan oyunu

b)    Şah qambiti

c)     İki at müdafiəsi    + малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 111

d)    Rus oyunu

e)     İtalyan oyunu

22.Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    İspan oyunu

b)    Filidor müdafiəsi           +малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 24.

c)     İki at müdafiəsi

d)    Rus oyunu

e)     İtalyan oyunu

23.Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    Mərkəzi debüt      + малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 7

b)    Filidor müdafiəsi

c)     İki at müdafiəsi

d)    Rus oyunu

e)     İtalyan oyunu

 

24.Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    Mərkəzi debüt

b)    Filidor müdafiəsi

c)     İki at müdafiəsi

d)    Şotland oyunu     + малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 117

e)     İtalyan oyunu

25. Bu mövqedə düzgün gediş hansıdır?

1...?

a)    5... Vd8-h4

b)    5... Vd8-f6 +малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 118

c)     5...Vd8-g5

d)    5... Ag8-f6

e)     5... Fc5:f2

26.Qaraların hansı gedişindən sonra iki at müdafiəsi yaranır?

1...?

A) 3... d7-d6

B) 3... Ag8-f6      + малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 111.

C) 3... Ff8-c5

D) 3... Ac6-d4

E) 3... f7-f5

 

27.Qaraların hansı gedişindən sonra italyan görüşü yaranır?

 

1...?

a)    3... d7-d6

b)    3... Ag8-f6

c)     3... Ff8-c5   + Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 7

d)    3... Ac6-d4

e)     3... f7-f5

 

28. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    Şah qambiti+ малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко, səh10.

b)    İspan oyunu

c)     İtalyan oyunu

d)    İki at müdafiəsi

e)     Mərkəzi debüt

29. Flidor müdafiəsi kimin şərəfinə adlandırılmışdır?

a)  F.Flidor+    Dünya bir şətrəncdir,.Azər Xanafi, Pərviz Xosrov, səh 11.

b) P.Morfi

c)  E.Lasker

d) M.Eyve

e)  V.Steynits

30.İki at müdafiəsinə kimin əl yazmalarında rast gəlmək olar?

a)    C.Qreko

b)    Luçena

c)     D.Poleria    + Dünya bir şətrəncdir,.Azər Xanafi, Pərviz Xosrov, səh 11

d)    Q.Karo

e)     A.Nimçoviç

31. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    Fil debütü

b)    İspan oyunu

c)     İtalyan oyunu

d)    Rus oyunu+ Dünya bir şətrəncdir,.Azər Xanafi, Pərviz Xosrov, səh12

e)     Şotland oyunu

32. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    İspan oyunu+ Dünya bir şətrəncdir,.Azər Xanafi, Pərviz Xosrov, səh11

b)    İtalyan oyunu

c)     Rus oyunu

d)    Fil debütü

e)     Şotland oyunu

33. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    Alyoxin müdafiəsi         + малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 184.

b)    Siciliya müdafiəsi

c)     Pirs-Ufimsev müdafiəsi

d)    Fransız müdafiəsi

e)     Skandinav müdafiəsi

34. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    Siciliya müdafiəsi

b)    Fransız müdafəsi + Şahmat 2ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova.S.Davidov səh,40.

c)     İspan görüşü

d)    Skandinav müdafiəsi

e)     Alyoxin müdafiəsi

35. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    Siciliya müdafiəsi + Şahmat 2ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova.S.Davidov səh,45.

b)    İspan görüşü

c)     Fransız müdafiəsi

d)    Hind müdafiəsi

e)     Alyoxin müdafiəsi

36. Alyoxin müdafiəs kimin adı ilə bağlıdır?

a)    A.Alyoxin+ Dünya bir şətrəncdir,.Azər Xanafi, Pərviz Xosrov, səh 11

b)    M.Eyve

c)     E.Lasker

d)    R.Fişer

e)     M.Tal

37.Nimtsoviç başlanğıcı kimin şərəfinə adlandırılmışdır?

a)    A.Alyoxin

b)    A.Nimtsoviç+ Dünya bir şətrəncdir,.Azər Xanafi, Pərviz Xosrov, səh 11

c)     R.Fişer

d)    M.Tal

e)     E.Lasker

38.  1.e2-e4 d7-d5 gedişləri ilə başlayan debüt hansıdır?

a)    Fransız müdafiəsi

b)    Alyoxin müdafiəsi

c)     Skandinav müdafiəsi     + малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 172.

d)    Siciliya müdafiəsi

e)     Skandinav müdafiəsi

 

39. 1. e2-e4 Ag8-f6 gedişləri ilə başlayan debüt hansıdır?

a)    Alyoxin müdafiəsi         + малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 184.

b)    Siciliya müdafiəsi

c)     Pirs-Ufimsev müdafiəsi

d)    Fransız müdafiəsi

e)     Skandinav müdafiəsi

40.1.e2-e4 c7-c5 gedişləri ilə başlayan debüt hansıdır?

a)    Siciliya müdafiəsi + Şahmat 2ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova.S.Davidov səh,45.

b)    İspan görüşü

c)     Fransız müdafiəsi

d)    Hind müdafiəsi

e)     Alyoxin müdafiəsi

41. 1.e2-e4 e7-e6 gedişləri ilə başlayan debüt hansıdır?

a)    Siciliya müdafiəsi

b)    Fransız müdafəsi + Şahmat 2ci hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova.S.Davidov səh,40.

c)     İspan görüşü

d)    Skandinav müdafiəsi

e)     Alyoxin müdafiəsi

42. 1.e2-e4 d7-d6 gedişləri ilə başlayan debüt hansıdır?

a)Alyoxin müdafiəsi

b)Siciliya müdafiəsi

c)Pirs-Ufimsev müdafiəsi   + Şahmat oyunu dərsliyi E.Allahverdiyev səh65

d)Fransız müdafiəsi

e)Skandinav müdafiəsi

 

43. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

 

a)    Slavyan müdafiəsi++ малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 477

b)    Yeni hind müdafiəsi

c)     Köhnə hind müdafiəsi

d)    Qəbul edilmiş vəzir qambiti

e)     Siciliya müdafiəsi

44. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    Yeni hind müdafiəsi

b)    Köhnə hind müdafiəsi++ малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 583

c)     Qəbul edilmiş vəzir qambiti

d)    Siciliya müdafiəsi

e)     İngilis başlanğıcı

45. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    Qəbul edilmiş vəzir qambiti++ малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 473

b)    Siciliya müdafiəsi

c)     İngilis başlanğıcı

d)    Yeni hind müdafiəsi

e)     Tarraş müdafiəsi

 

46. Şəkildəki mövqe hansı debütdən yaranıb?

a)    İngilis başlanğıcı++ малая дебютная энциклопедия,Николай Калиниченко .səh 606

b)    Yeni hind müdafiəsi

c)     Tarraş müdafiəsi

d)    Slavyan müdafiəsi

e)     Qrunfeld müdafiəsi

 

Mövzu 1.3.Şahmatçının fiziki və psixoloji hazırlıq

1.İdman oyunları arasında şahmat hansı şəraitdə keçməsi ilə fərqlənir?

a)                                                                                             Yüksək emosionallıq++ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.

b)                                                                                             Səs-küylü

c)                                                                                              Gərginlik

d)                                                                                             Dinamikliyi

e)                                                                                              Hərəkətliyi

2.Şahmat oyunu fizoloji baxımdan hansı fəaliyyətə aid etmək olar?

a) Hipodinamik++ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.

b) Dinamik

c) Hiperdinamik

d) Aerob

e) Anaerob

 

3.Emosional gərginlik şahmatçının psixofizoloji halında hansı dəyişikliyə səbəb olur?

a) Sinir sistemi və ürək damar sistemi++ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.

b) Səbirsizlik

c) Dözümsüzlük

d) Əsəbilik

e) İradəsizlik

4. “Şahmat yalnız zəkalıların yarışı deyil, həm də intellektual xarakterlərin yarışıdır” sözləri kimə məxsusdur?

a)     N.Kroqius

b)    B.Ananyev++ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.səh 12

c)     M.Tal

d)    A.Makarenko

e)     Suxomlinski

 

5. İlk dəfə rəqibin psixologiyasını hansı şahmatçı öz hazırlıq sisteminə daxil edilmişdir?

a)    E. Lasker+ Dünya bir şətrəncdir,.Azər Xanafi, Pərviz Xosrov, səh 43

b)    M.Botvinnik

c)     M.Tal

d)    R.Fişer

e)     V.Steynits

6.Şahmatçının fiziki gücü dedikdə nə nəzərdə tutulur?

a)  Sinir sistemi+М.Ботвинник "Советская шахматная щкола" М., 1951 (26)

b)  Qol gücü

c)   Sürət

d)  Elastiklik

e)   Ürək damar sistemi

7. Moskvada kecirilən matçda səhhətindən şikayətlənən, matçdan sonra ruhi xəstəliyin dəqiq simptomları aşkar olunan şahmatçı kimdir?

a) V.Steynits++ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.

b) E.Lasker

c) R.Fişer

d) X.Kapablanka

e) A.Alyoxin

8.1886-ci ildə ilk dəfə dünya tacı uğrunda mübarizə aparan, yarış zamanı depresiyaya düşən və 2 il sonra həyatını itirən şahmatçı kimdir?

a) V.Steyints

b) İ.Sukertort++ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.

c) R.Fişer

d) P.Kapablanka

e) A.Alyoxin

9.ABŞ-nın ruhi xəstələr üçün müalicəxanalarının birində müalicə alan və orada dunyasını dəyişən hansı dünya çempionudur?

a)    V.Steynits+

b)    E.Lasker

c)     M.Eyve

d)    M.Tal

e)     X.Kapablanka

10.  Hansı idman oyununda digərlərinə nisbətən emosionallıq yüksək səviyyədədir?

a)    Şahmat+ Magistr dissertasiyası+ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.

b)    Futbol

c)     Tennis

d)    Atletika

e)     Boks

11. Akademik V.Anayevin tələbəsi, psixologiya elmləri doktoru və tanınmış qrossmeyster kimdir?

a)    E.Lasker

b)    Y.Averbax

c)     N.Krogius++ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.

d)    M.Botvinnik

e)     V.Smıslov

 

12.Şahmat psixologiyası üzrə çalışmış, elm və şahmatın oxşar ümumi əlamətlərinin çox olmasını sübut etmiş “Şahmatın estetik qiyməti elmi nailiyyətlərin estetikasına yaxındı: məntiqlilik, qənaətlilik, qərarların orjinallığı və s”. –sözlərinin müəllifi kimdir?

a)                                                                                             N.Krogius++ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.

b)                                                                                             A.Makarenko

c)                                                                                              M.Tal

d)                                                                                             R.Fişer

e)                                                                                              V.Steynits

.

 

13. “Fiziki tərbiyə üçün yalnız anatomiya və fiziologiyanı deyil, insanın psixologiyasını da bilmək zəruridir” –sözləri kimə məxsusdur?

a)                                                                                             P.F.Lesqaft++ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.

b)                                                                                             İ.M.Seçenov

c)                                                                                              A.Makarenko

d)                                                                                             V.Ananyev

e)                                                                                              X.Kapablanka

14.İdman psixologiyasının meydana gəlməsi və onun sonrakı inkişafı hansı ali təhsil müəssisələri ilə bağlıdır?

1.Moskva Dövlət Bədən tərbiyəsi və İdman İnistutu

2.Sankt-Peterburqdakı P.F.Lesqaft adına Dövlət bədən tərbiyə instutu

3.Ankara universiteti idman fakultəsi

4.Azərbaycan dövlət bədən tərbiyəsi və İdman akademiyası

a)     1,2++ magistr dissertasiyası, Rzayev Ramin.

b)    2,3

c)     3,4

d)    1,4

e)     3,1

 

      Mövzu 1.5 Şahmat yarış sistemləri

 

1.Bu sistemlərdən hansı şahmat turnirlərində istifadə olunmur?

a)                                                                                             Olimpiya

b)                                                                                             İsveçrə

c)                                                                                              Dairəvi

d)                                                                                             İsveç+ Şahmat II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh92

e)                                                                                              Sxeveningen

2.Olimpiya sisteminin əsas ideyası nədən ibarətdir?

A)Uduzan iştirakçı yarışı sonadək davam etdirir.

B)Uduzan iştirakçı mübarizəni dayandırır+ Şahmat II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov səh 116

C) Xallar eyni olduqda öncəki turun nəticəsinə baxılır

D)Görüş heç-heçə ilə nəticələndikdə əlavə görüş keçirilmir

E) Bu sistem üzrə keçirilən yarışlarda bütün iştirakçılar bir-birilə görüşürlər.

 

3. Olimpiya sistemini bəsit şəkildə tətbiq etsək, onda iştirakçıların ideal sayı neçə olmalıdır?

a)    16, 32, 64, 128    +Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 118.

b)    5,9, 17, 33, 65, 127

c)     5, 8, 16, 33, 64, 128

d)    65, 128

e)     73,83,103

4. İsveçrə sisteminin əsas ideyası nədən ibarətdir ?

a)    Bu sistem üzrə keçirilən yarışlarda bütün iştirakçılar bir-birilə görüşürlər

b)    Uduzan iştirakçı mübarizəni dayandırır.

c)     Hər turda xalları bərabər və ya yaxın olan iştirakçılar bir-birilə görüşürlər       +Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 104.

d)    Görüş heç-heçə ilə nəticələndikdə əlavə görüş keçirilir.

e)     Xallar eyni olduqda birinci turun nəticəsinə baxılır.

 

5.Doqquzuncu turda rəqiblər hansı rənglərlə oynayamalıdır?

 

Turlar

İştirakçılar

1-ci

2-ci

I

Qara

II

Qara

III

Qara

Qara

IV

Qara

V

VI

Qara

Qara

VII

VIII

Qara

Qara

IX

?

?

 

a)    Qara,Ağ

b)    Turların sayı tək olmamalıdır

c)     Qara , Qara

d)    Ağ, Qara    +Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 113.

e)     Ağ, Ağ       

 

 

6.Doqquzuncu turda rəqiblər hansı rənglərlə oynayamalıdır?

 

Turlar

İştirakçılar

1-ci

2-ci

I

Qara

II

Qara

III

Qara

IV

Qara

V

Qara

VI

Qara

VII

Qara

VIII

Qara

IX

?

?

a)    Qara,Ağ     + Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 111

b)    Qara , Qara

c)     Turların sayı tək olmamalıdır

d)    Ağ, Qara

e)     Ağ, Ağ

7.Yeddinci turda rəqiblər hansı rənglərlə oynayamalıdır?

 

Turlar

İştirakçılar

1-ci

2-ci

I

Qara

Qara

II

Qara

III

Qara

IV

Qara

V

Qara

VI

Qara

VII

?

?

 

a)    Qara,Ağ     + Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 111

b)    Qara , Qara

c)     Ağ, Qara

d)    Ağ, Ağ

e)     Turların sayı tək olmamalıdır

 

8. Dairəvi sistemin əsas ideyası nədən ibarətdir ?

a)    Hər turda xalları bərabər və ya yaxın olan iştirakçılar bir-birilə görüşürlər

b)    Bu sistem üzrə keçirilən yarışlarda bütün iştirakçılar bir-birilə görüşürlər+Şahmat II hissə B.Rüstəmov, Ş.Əzizova, S.Davidov 93 səh

c)     Uduzan iştirakçı mübarizəni dayandırır.

d)    Görüş heç-heçə ilə nəticələndikdə əlavə görüş keçirilir

e)     Xallar eyni olduqda sonuncu turun nəticəsinə baxılır.

9. “Dairəvi sistemdə” iştirakçıların sayı 6 olduqda, ilk turda 1 nömrəli iştirakçı neçə nömrəli iştirakçı ilə görüşür?

a)    Sonuncu+            Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 96

b)    Ikinci

c)     Üçüncü

d)    Dördüncü

e)     Beşinci

10. “Dairəvi sistemdə” iştirakçıların sayı 6 olduqda, ilk turda 2  nömrəli iştirakçı neçə nömrəli iştirakçı ilə görüşür?

a)    Sonuncu

b)    Altıncı

c)     Üçüncü

d)    Dördüncü

e)     Beşinci+     Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 96

11. “Dairəvi sistemdə” iştirakçıların sayı 6 olduqda, ilk turda 3 nömrəli iştirakçı neçə nömrəli iştirakçı ilə görüşür?

a)    Sonuncu

b)    İkinci

c)     Altıncı

d)    Dördüncü+          Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 96

e)     Beşinci

12. “Dairəvi sistemdə” iştirakçıların sayı 6 olduqda, ilk turda 4 nömrəli iştirakçı neçə nömrəli iştirakçı ilə görüşür?

a)    Sonuncu

b)    İkinci

c)     Üçüncü+     Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 96

d)    Altıncı

e)     Beşinci

13. “Dairəvi sistemdə” iştirakçıların sayı 6 olduqda, ilk turda 5 nömrəli iştirakçı neçə nömrəli iştirakçı ilə görüşür?

a)    Sonuncu

b)    İkinci+ Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 96

c)     Üçüncü

d)    Dördüncü  

e)     Altıncı

14. “Dairəvi sistemdə” iştirakçıların sayı 6 olduqda, ilk turda 6 nömrəli iştirakçı neçə nömrəli iştirakçı ilə görüşür?

a)    Sonuncu

b)    İkinci         

c)     Üçüncü

d)    Birinci+ Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 96

e)     Beşinci

15 . İsveçrə sistemində yarış iştirakçılarının ideal sayı ən azı neçə olmalıdır?

a)    10

b)    18+ Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 104

c)     15

d)    13

e)     11

16. İsveçrə sistemində turların sayı ən az neçə olmalıdır?

a)    4

b)    6 +Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 105

c)     15

d)    12

e)     3

17. İsveçrə sistemində turların sayı maksimum neçə olmalıdır?

a)    7

b)    8

c)     9

d)    12

e)     15+ Şahmat 2-ci hissə B.Rüstəmov, Ş. Əzizova, S. Davidov 105

 

Mövzu1.6.Taktika anlayışi.Taktiki elementlər

1.Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1. Ve4:h7 Şh8:h7

2. Ta5-h5x

a)    cəlbetmə     +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 104.

b)    yayındırma

c)     xananın azad edilməsi

d)    müdafiənin məhv edilməsi.

e)     Suqsvanq

 

2.Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

       1. Ae5-g6+h7:g6 2. Ta4-h4x

a)    yayındırma

b)    cəlbetmə     +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 104.

c)  suqsvanq

d) xananın azad edilməsi

e)  müdafiənin məhv edilməsi

 

3. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1...?

1...Tc8:c3! 2.Şd2:c3 Ff6:d4 +3.Şc3:d4 Tb8-d8+ 4.Şd4-e4 Td8:d1+ 5.Ae3:d1 a1V-+

a)    yayındırma

b)    müdafiənin məhv edilməsi

c)     suqsvanq

d)    cəlbetmə     +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 106.

e)     xananın azad edilməsi

4. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

       1. Tb1-b8+  Şc8-b8

       2. Ff4:c7+  Şb8:c7

       3. Vf3:f5+-

a)    yayındırma

b)    müdafiənin məhv edilməsi

c)     suqsvanq

d)    cəlbetmə     +

e)     xananın azad edilməsi

5. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

 

1...?

1...d5-d4 2.Vd3:d4 Va3-a1-+

a)    yayındırma

b)    müdafiənin məhv edilməsi

c)     cəlbetmə     +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 105.

d)    xananın azad edilməsi

e)     açıq hücum

6.Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1.Ae4-d6 Te6:d6 2.Ad2-c4+-

a)yayındırma

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə       +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 105.

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

7.Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1.Fh8-f6 Şe7:f6 2.Vb8-d8+ Şf6-g7 3.Tf3-g3++-

a)yayındırma

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə       +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 105.

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

8. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1...?

1...Te2:h2+- 2.Şh3:h2 Ve1-g1 3.Şh2-h3 Vg1-h1+ 4.Şh3-g4 h7-h5 5.Şg4-f5 Vh1-h3 6.Şf5-e4 Vh3-e6x

a)yayındırma

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə       +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 105.

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

9. Qurban verməklə rəqib fiqurlarını lazımi xanaya cəlb edib, mat vermək və ya maddi üstünlük əldə etmək məqsədi hansı kombinasiyalara aiddir?

a)yayındırma

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə       +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 104.

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

10.Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

 

1...?

1...Vc6-h1! +2.Şg1:h1Fd1-f3 3.Şh1-g1Td8-d1x

a)yayındırma

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə       +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 106.

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

 

11. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1.Vh6-g7+ Şg8:g7 2.Tf3:f7 Şg7-h8 3.Tf7-h7+ Şh8-g8 4.Tb7-g7x

a)yayındırma

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə       +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 106.

d)xananın azad edilməsi   

e)açıq hücum

 

 

12. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1.Fe3-h6+ Th8:h62.Ve6-g8x

a)     Yayındırma    +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 107.

b)    müdafiənin məhv edilməsi

c)     suqsvanq

d)    cəlbetmə

e)     xananın azad edilməsi

13. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1.Vc1-a3! Va4-c6 2.Va3-f8+-

a)     yayındırma         +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 110

b)    müdafiənin məhv edilməsi

c)     cəlbetmə

d)    suqsvanq

e)     xananın azad edilməsi

14. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1. Th1:h6+ Fg7:h6 2. Ve6:e5+ Fh6-g73. Ve5-h2+       Fg7-h6 4. Vh2-h6x

a)    yayındırma +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 107.

b)    müdafiənin məhv edilməsi

c)     suqsvanq

d)    cəlbetmə

e)     xananın azad edilməsi

15. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1...?

1. ... Tb8-a8 2. Va3-a8 (2. Va3-c1 Vb8-b3 3. Vc1-b2 Vb3:b2x)2...Vb6:b3+ 3. Şb1-c1 Vb3-b2x

a)    yayındırma +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 107.

b)    müdafiənin məhv edilməsi

c)     cəlbetmə

d)    xananın azad edilməsi

e)     suqsvanq

 

16. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1...?

1...Td8-d2! 2.Vf2-g1 Ff8-c5-+

a) yayındırma +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 109.

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

17. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

16.Td1-d8 Ta8-a7 2.Vh5-g4++-

a) yayındırma +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 109.

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

18. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1.Th1-h8! Fg7:h8 2.Ag6-e7+ Şg8-f8 3.Tg5-g8x

a) yayındırma +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 109.

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

19. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1.Td1:d5+ c6:d5 2.Af4-d3+ e4:d3 3.f2-f4x

a) yayındırma +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 109.

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

20. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1.Tc1:c6+! b7:c6 2.Fd3-a6+! Va5:a6 3.Vf7-c7x

a) yayındırma +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 110.

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

21. Bu məsələni həll etmək üçün hansı taktiki elementdən istifadə olunur?

1.?

1.Tc4-b4!+-

a) yayındırma +Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 110.

b)müdafiənin məhv edilməsi

c)cəlbetmə

d)xananın azad edilməsi

e)açıq hücum

 

                                      1.8.ENDŞPİL

1.Hansı gediş yaxşıdır?

1.?

a)    1.c7-c8V

b)    1.c7-c8A

c)     1.c7-c8 F

d)    1.c7-c8 T    + Şahmat oyunu dərsliyi E.Allahverdiyev 18

e)     1.Şc6-b5

2. Gediş ağlarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin

 

1.?

a)    Ağlar udur

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə              + Шахматный учебник, В.Пожарскый 196.

d)    Qaralarda yaxşıdır

e)     Ağlarda yaxşıdır

 

3.Ağlar hansı gedişi seçməlidir?

 

1.?

a)    1.Şb1-c1

b)    1.Şb1-c2

c)     1.Şb1-b2

d)    1.Şb1-a1

e)     1.e4-e5                 + Шахматный учебник, В.Пожарскый 196.

 

4. Ağları qələbəyə aparan gediş hansıdır?

1.?

a)    1.c3-c4

b)    1.Şa6-a5

c)     1.Fa8-f3

d)    1.Fa8-d5     + Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 204

e)     1.Fa8-e4

5. Hansı qiymətləndirmə daha dəqiqdir?

a) Qaraların gedişi olsa da ağlar udur

b) Gediş kimin olsa da vəziyyət heç-heçədir                +Шахматный учебник, В.Пожарскый 121.

c) Ağlar şahın köməyi olmasa da uda bilərlər

d) Gediş ağların olsa ağlar udur               

e) Gediş qaraların olsa qaralar udur

6.Hansı qiymətləndirmə daha dəqiqdir?

a)    Qaraların gedişi olsa da ağlar udur

b)    Gediş kimin olsa da vəziyyət heç-heçədir           + Шахматный учебник, В.Пожарскый 121

c)     Ağlar şahın köməyi olmasa da uda bilərlər

d)    Gediş ağların olsa ağlar udur          

e)     Gediş qaraların olsa qaralar udur

 

7.Vəziyyəti qiymətləndirin

a)    Ağlar udur+ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 16.

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə             

d)    Qaralarda yaxşıdır

e)     Pat vəziyyətidir

 

8. Gediş qaralarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin

a)    Ağlar udur+ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 16.

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə             

d)    Qeyri müəyyəndir

e)     Pat vəziyyətidir

 

9. Gediş qaralarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin

a)    Ağlar udur

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə     + Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 21   

d)    Ağlarda yaxşıdır

e)     Qaralarda yaxşıdır

 

10.Qaraları heç-heçəyə aparan gediş hansıdır?

1...?

a)    1...Şe5-f6++ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 21

b)    1...Şe5-f5

c)     1...Şe5-f4

d)    1...Şe5-e6

e)     1...Şe5-d6

11.Gediş ağlarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin.

a)    Ağlar udur+ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 21

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə             

d)    Qeyri müəyyəndir

e)     Pat vəziyyətidir

 

12. Gediş ağlarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin.

a)    Ağlar udur+ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 22.

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə             

d)    Qeyri müəyyəndir

e)     Pat vəziyyətidir

 

13.Ağları qələbəyə aparan gediş hansıdır?

1.?

a)    1.h6-h7+ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 22

b)    1.Şg6-f6

c)     1.Şg6-h7

d)    1.Şg6-f5

e)     1.Şg6-g5

 

14. Gediş qaralarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin.

 

a)    Ağlar udur

b)    Qaralar udur++ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 23

c)     Heç-heçə             

d)    Qeyri müəyyəndir

e)     Pat vəziyyətidir

 

15. Gediş ağlarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin.

 

a)    Ağlar udur

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə     + Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 25   

d)    Qeyri müəyyəndir

e)     Qaralarda yaxşıdır

 

16.Ağları heç-heçəyə aparan gediş hansıdır?

1.?

a)    1.Şe3:f3

b)    1.Şe3-f2+ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 25

c)     1.Şe3-d2

d)    1.Şe3-d3

e)     1.Şe3-f4

17. Gediş ağlarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin.

 

a)    Ağlar udur

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə     + Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 31   

d)    Qeyri müəyyəndir

e)     Qaralarda yaxşıdır

 

18.Ağları heç-heçəyə aparan gediş hansıdır?

1.?

a)    1.Şd1-d2

b)    1.Şd1-e1

c)     1.Şd1-e2

d)    1.c2-c3

e)     1.c2-c4++ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 31

19. Ağlar hansı gedişi seçməlidir?

1.?

a)    1.Şb6-c7     + Шахматный учебник, В.Пожарскый 195

b)    1.Şb6-c6

c)     1.Şb6-b7

d)    1.Şb6-b5

e)     1.Şb6-a5

20. Gediş ağlarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin

a)    Ağlar udur

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə              ++ Шахматный учебник, В.Пожарскый 197

d)    Qaralarda yaxşıdır

e)     Ağlarda yaxşıdır

 

21.. Gediş ağlarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin.

a)    Ağlar udur 

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə     ++ Шахматный учебник, В.Пожарскый 196

d)    Qaralarda yaxşıdır

e)     Qeyri müəyyən

 

23.  Ağları heç-heçəyə aparan gediş hansıdır?

1.?

a)    1.d2-d4+ Шахматный учебник, В.Пожарскый 196

b)    1.Şc2-b2

c)     1.Şc2-d2

d)    1.Şc2-c1

e)     1.Şc2-d1

24. Vəziyyəti qiymətləndirin.

a)    Ağlar udur 

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə     + Elçin Allahverdiyev Şahmat oyunu dərsliyi səh 167.

d)    Qaralarda yaxşıdır

e)     Qeyri müəyyən

25. Gediş qaralarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin.

a)    Ağlar udur 

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə     + Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 15

d)    Qaralarda yaxşıdır

e)     Qeyri müəyyən

26. Gediş ağlarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin.

a)    Ağlar udur+ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 15.

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə             

d)    Qeyri müəyyəndir

e)     Pat vəziyyətidir

27.Qaraları heç-heçəyə aparan gediş hansıdır?

1...?

a)    1...Şb4-c3

b)    1...Şb4-c4

c)     1...Şb4-c5++ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 15

d)    1...Şb4-b3

e)     1...Şb4-a3

28.Ağları qələbəyə aparan gediş hansıdır?

1.?

a)    1.f7-f6+ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 15

b)    1.Şa1-a2

c)     1.Şa1-b2

d)    1.Şa1-b1

e)     Bütün variantlar heç-heçəyə gətirib çıxarır

29. Gediş ağlarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin.

a)    Ağlar udur+ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 22.

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə             

d)    Qeyri müəyyəndir

e)     Pat vəziyyətidir

30.Ağları qələbəyə aparan gediş hansıdır?

1.?

a)    1.Şe5-f5+ Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 22

b)    1.Şe5-e4

c)     1.Şe5-d6

d)    1.f4-f5

e)     1.Şe5-d4

31.Gediş qaralarındır.Vəziyyəti qiymətləndirin

a)    Ağlar udur 

b)    Qaralar udur

c)     Heç-heçə     + Secret of pawn endgins foreword by John Nunn səh 22

d)    Qaralarda yaxşıdır

e)     Qeyri müəyyən

 

 

 

MƏSƏLƏLƏR

1. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Ac4-d2 + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 138

b)    1...Ta8-a1

c)     1...Vf5-c2

d)    1....Ac2-a3

e)     1...Ac4-b2

2. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Fa6-f1   +Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 138

b)    1...Fa6-c8

c)     1...f5-f4

d)    1...g5-g4

e)     1...Şh7-g7

 

3. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

 

1.?

a)    1.Tg1-g5

b)    1.Vd3-h3    +Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 139

c)     1.Ad5-e7

d)    1.Ad5-e3

e)     1.Vd3-e4

4.Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Fa7-b8     ++Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 139

b)    1.Tb8-c8

c)     1.Fa7-b6

d)    1.Th8-b8

e)     1.Th8-h6

5.Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Af2-h3     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 139

b)    1.Af2-d3

c)     1.Af2-e4

d)    1.Tc3-f3

e)     1.Tc3-c4

6. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Ae4-d6    + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 139

b)    1.Af3-e5

c)     1.d2-d4

d)    1.Af3-g5

e)     1.Ae4-f6

7. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Te8-e2

b)    1...Af6-e4

c)     1...Vh2:f2

d)    1...Vh2-h6  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 140

e)     1...Af6-d5

8. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Ad2-b3

b)    1.Ad2-c4    + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 141

c)     1.Ac5-b7

d)    1.Ac5-b3

e)     1.Ac5-a6

9. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Fe7-d6

b)    1...Fe7-f8

c)     1...Fe7-a3

d)    1...Fe7-b4   + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 140

e)     1...Fe7-c5

10. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1...Ae5-d3 

b)    1...Ae5-f3   +Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 140

c)     1...Ve7-b4

d)    1...Ae5-c4

e)     1...Ae5-g4

11. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Ae5-f3

b)    1...Ae5-d3  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 141

c)     1...Ae5-c4

d)    1...Ag4-f2

e)     1...Fb4-d2

12. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Vh3-e6  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 141

b)    1...Vh3-f5

c)     1...Vh3-h2

d)    1...Vh3-g3

e)     1...f7-f6

13. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Fb4-d2  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 142

b)    1...Fb4-c3

c)     1...Vc1-d1

d)    1...Vc1-d2

e)     1...Vc1-a1

14. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Ff3-h5     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh 142.

b)    1.Ff3-d5

c)     1.Ff3-c6

d)    1.Te8-f8

e)     1.Ff3-g4

15. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Fe6-h3   + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh142

b)    1...Fe6-c4

c)     1...Af3:h2

d)    1...Af3-d2

e)     1...Tc2-f2

16. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Vg6-e8

b)    1.Vg6-f7

c)     1.Vg6-f6     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh143

d)    1.Vg6-f5

e)     1.Fa3-e7

17. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Vh8-a1  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh143

b)    1...Vh8-b2

c)     1...Vh8-c3

d)    1...Vh8-d4

e)     1...Vh8-f8

18. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Fc6:g2

b)    1...Tb3-h3  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh144

c)     1...Fc6-f3

d)    1...Tb3-b8

e)     1...Tb3-b2

19. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Ae5-g6

b)    1.Ae5-c6

c)     1.Ae5-d7

d)    1.Ac3-d5    + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh144

e)     1.Fc1-g5

20. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Ae5-g4  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh144

b)    1...Ae5-d3

c)     1...Vh1-g2

d)    1...Vh1-h2

e)     1...Vh1-f3

21. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Vh4-g4

b)    1...Vh4-f2

c)     1...Vh4-h5

d)    1...Vh4-e4  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh144

e)     1...Vh4-e1

22. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Fe7-h4   + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov səh144

b)    1...Vd3-e3

c)     1...Vd3-e4

d)    1...Vd3-c3

e)     1...Vd3-d1

23. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Ag3-e2

b)    1...Ad4-e2  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 145

c)     1...Ad4-f3

d)    1...Ag3-f1

e)     1...h7:g6

24. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Af5-e7

b)    1.Af5-h6     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 145

c)     1.Fb7-d5

d)    1.Af5-g7

e)     1.Fc3-g7

25. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Fh6-f8     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 145.

b)    1.Fh6-g7

c)     1.Fh6-c1

d)    1.Fh6-d2

e)     1.Fh6-e3

26. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Af5-h6     ++ Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov145.

b)    1.Af5-e7

c)     1.Te8-f8

d)    1.Af5-d6

e)     1.Fb2-g7

27.  Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Tf2-f5      + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 146

b)    1.Fe3-c5

c)     1.Fe3-d4

d)    1.Fe3-h6

e)     1.Fe3-g5

28.  Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Te1-e7     ++ Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 146

b)    1.Af7-e5

c)     1.Fb5:c6

d)    1.Fa3-d6

e)     1.Af7-d6

29. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Tc1-c7              + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 147

b)    1.Tc8-c7

c)     1.Tc8-h8

d)    1.Tc8-b8

e)     1.Tc1-c5

30. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Şc3-b3

b)    1.Şc3-c2     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 147

c)     1.Şc3-d2

d)    1.Şc3-c4

e)     1.Şc3-d3

31. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Ve4:f4

b)    1...Ve4-f3

c)     1...Ve4-g2

d)    1...Ve4-h1  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 147

e)     1...Ve4-e2

32. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.g7:h8 A   + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 148

b)    1.Ff1-c4

c)     1.Ve5-d5

d)    1.Ve5-h5

e)     1.Ve5-f6

33. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Vg3:c3

b)    1.Vg3-b8    + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 148

c)     1.Vg3-e3

d)    1.Vg3-c7

e)     1.b4-b5

34. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Ad5-b6

b)    1.Ad5-c7    + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 148

c)     1.Th8:b8

d)    1.Tb1-a1

e)     1.Ad5-c3

35. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Ac5-b3  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 148

b)    1...Ac5:d3

c)     1...Ab4:d3

d)    1...Vf6:c3

e)     1...Ab4-a2

36. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Th4-h7    + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 148

b)    1.Th8-h7

c)     1.Th8:d8

d)    1.Ad5-f6

e)     1.Th8-g8

37. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Fe3-g5     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 149

b)    1.Ag3-f5

c)     1.Tf2-f7

d)    1.Fe3-d4

e)     1.Fe3:h6

38. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Va3:d3

b)    1...Va3-b2  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 150

c)     1...Va3-a2

d)    1...Va3-c1

e)     1....Va3-a4

39. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)     1.Af3-g5

b)    1.Ta1:e7

c)     1.Af5:d6

d)    1.Af5-h6         + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov 150

e)     1.Fd3-c4

40.Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Ve6-f5

b)    1.Td1-d7

c)     1.Ve6-e7

d)    1.Ve6:h6

e)     1.Ve6-f7     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov151

41. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Ad7-f6     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov151

b)    1.Ad7-e5

c)     1.Ad7-c5

d)    1.Ad7-b6

e)     1.Ad7-b8

42. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Fe8-g6     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov151

b)    1.Fe8-h5

c)     1.Fe8-f7

d)    1.Fe8-a4

e)     1.Fe8-c6

43. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Ae6:g7

b)    1.Ac4-d6

c)     1.Tc7-e7

d)    1.Tc7-c8

e)     1.g6:f7                 + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov152

44. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.g2-g4

b)    1.Ve8-e6

c)     1.Ve8-d7

d)    1.Ve8-e6

e)     1.Ve8-e4     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov152

45. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Vh5-f7     +Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov153

b)    1.Vh5-e8

c)     1.Vh5-g4

d)    1.Tb8-d8

e)     1.Tb8-b7

46. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Vc3-a5    + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov154.

b)    1.Vc3-a3

c)     1.Vc3-c5

d)    1.Vc3-d4

e)     1.Vc3-g7

47. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Vf6-f7

b)    1.Vf6-e7

c)     1.Vf6-f5

d)    1.Tc8-h8     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov156

e)     1.Tc8-c7

48. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Te5-g5     ++ Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov158

b)    1.Te5:e7

c)     1.Te5-h5

d)    1.Te5-e4

e)     Te5-e3

49. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Ve5-g7    + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov158

b)    1.Ve5-h5

c)     1.Ve5-c7

d)    1.Ve5-e7

e)     1.Ve5-h8

50. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Vc1-e3

b)    1.Vc1-c4     + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov159

c)     1.Vc1-c6

d)    1.Vc1-e1

e)     1.Vc1-c2

51. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Vd3-d4

b)    1...Vd3-c3

c)     1...Vd3-c4  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov159

d)    1...Vd3-e3

e)     1...Vd3-f5

52. Gediş qaralarındır, bir gedişə matı tapın.

1...?

a)    1...Tb2-b3

b)    1...Tb2-b4

c)     1...Tb2-a2

d)    1...Ac5-b3  + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov162

e)     1...Tb2-h2

 

53. Gediş ağlarındır, bir gedişə matı tapın.

1.?

a)    1.Th6-d6

b)    1.Th6-h8    + Şahmat II hissə B.Rüstəmov,Ş.Əzizova,S.Davidov162

c)     1.Vb7-b8

d)    1.Vb7-d5

e)     1.Vb7-d7

 

 

Şahmat oyununun tədrisi metodikasının əsas prinsipləri

1. Dərs zamanı müəllimin fikirlərini şüurlu şəkildə dərk edərək yadda saxlama forması elmi didaktikanın hansı prinsipinin məğzidir? 

a)    Biliklərin möhkəmliyi  

b)    Tərbiyəedici təlim         

c)     Sistemlilik və ardıcıllıq 

d)    Təlim-tədrisin şüurluğu və fəallığı+ Quliyev S.B. "Şahmat" Bakı,2015 (20)

e)     Əyanilik    

2. Pedaqoji ustalığın təməli, təlimin "qızıl qanunu" hansı elmi didaktikanın prinsipi hesab olunur?                        

a)    Təlim-tədrisin şüurluğu və fəallığı   

b)    Biliklərin möhkəmliyi  

c)     Əyanilik     + Quliyev S.B. "Şahmat" Bakı,2015 (24)

d)    Tərbiyəedici təlim         

e)     Sistemlilik və ardıcıllıq 

3.Müəllim tərəfindən söylənilən fikirlərin eyni zamanda əyani şəkildə göstərilməsi elmi didaktikanın hansı prinsipinə aiddir?        Quliyev S.B. "Şahmat" Bakı,2015 (24)

a)    Sistemlilik və ardıcıllıq 

b)    Anlaşıla bilinən   

c)     Tərbiyəedici təlim         

d)    Biliklərin möhkəmliyi  

e)     Əyanilik     + Quliyev S.B. "Şahmat" Bakı,2015 (24)

4.Təlim-tədris prosesində pedaqoji tələblərə uyğun olaraq dərslərin fərdidən ümumiyə, konkretlikdən abstraktlığa, sadədən mürəkkəbə doğru qurulması elmi didaktikanın hansı prinsipinə aiddir?         

a)    Təlim-tədrisin şüurluğu və fəallığı   

b)    Sistemlilik və ardıcıllıq+ Quliyev S.B. "Şahmat" Bakı,2015 (26)

c)     Əyanilik    

d)    Tərbiyəedici təlim         

e)     Biliklərin möhkəmliyi  

5.Didaktikanın hansı prinsipi tələbələrin gücləri çatdığı həcmdə yüklənməsini nəzərdə tutur?

a)    Biliklərin möhkəmliyi  

b)    Tərbiyəedici təlim         

c)     Sistemlilik və ardıcıllıq 

d)    Anlaşıla bilinən    + Quliyev S.B. "Şahmat" Bakı,2015 (29)

e)     Əyanilik    

6.Öyrədilmiş materialların tələbələrin yaddaşında möhkəmləndirilməsi, həkk edilməsi didaktikanın hansı prinsipinin əsas hədəfidir?

a)    Sistemlilik və ardıcıllıq 

b)    Anlaşıla bilinən   

c)     Tərbiyəedici təlim         

d)    Biliklərin möhkəmləndirilməsi         + Quliyev S.B. "Şahmat" Bakı,2015 (31)

e)     Əyanilik    

        

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol