Uzguculuk

AzDBTİA Uzguculuk III Kurs


1.Mekteblerde duserge ve texniki-pese mekteblerinde usaq ve yeniyetmeler ucun fiziki terbiye proqraminda hansi iki idman usulu eyni vaxtda oyrenilir?
   a)  Sine ve arxa uste krol.


2.Usaqlarin mesgelelere maragini ve fealligini stimullasdiran nedir?
   a)  Temrinlerin muxtelifliyi.


3.Fiziki inkisafda catismazliq ve dayaq hereketi aparatinda qusur olan usaqlarin telimi zamani el ve ayaqlarin eyni vaxtli simmetrik hereketlri ile hansi usullar tetbiq edilir?
   a)  Sine ve arxa uste brass.


4.Tedris qruplarinin komplektlesdirilmesi hansi tipik xarakteristikani nezere almaqla aparilir?
   a)  Gosterilenlerin hamisi.


5.Eyni tedris qruplarinda usaqlari, yeniyetmeleri ve yaslilari birlesdirmek niye olmaz?
   a) Onlar muxtelif fiziki inkisaf seviyyesine qavrayisin yas xususiyyetlerine malikdirler.


6.Usaqlarla bir qrupda mesgul olanda yaslilarda ne bas verir?
   a) oz quvvelerine inami itir , uzguculuk telimini davam etdirmek arzusu sonur.


7.Eyni yasda olan tedris qruplarini kompleklesdirdikde neyi nezere almaq lazimdir?
   a)  uzme hazirligi seviyyesini.


8.Uzme hazirligi seviyyesi nece mueyyen olunur?
   a)  uzme verdislerine yiyelenme derecesi ile.


9.Uzme verdislerine yiyelenme derecesi dedikde ne basa dusulur?

   a) Gosterilenlerin hamisi.


10.Orta mektebde uzguculuk proqraminin tedris materiallari bir-biri ile bagli hansi meseleleri hell edir?
   a)  saglamligin mohkemlendirilmesi,is qabiliyyetinin yukseldilmesi,uzguculuk bacariginin forlmalasmasi ve s.


11.Orta mektebde il erzinde uzguculuk telimi harada aparila biler?

   a) qapali uzguculuk hovuzlarinda ve aciq su hovzelerinde.


12.Orta mektebde IV-XI sinifde uzguculuk telimi prosesinde uzguculuyun hansi usullari menimsenilir?
   a) butun idman uzre usullari,start ve donmeler.


13.Uzguculukmesgelelerinde tehlukesiz texnikasina riayet etmek neyi temin edir?
   a) zedelerin ve bedbext hadiselerin bas vermemesini.


14.Uzguculuyun istifadesi tecrubesi telebelerin fiziki ve funksional bacariqlarinin tekmillesmesi neyi elde etmeye imkan verir?
    a) telim prosesinin semereliliyinin yukseldilmesi ve eqli ve fiziki.


15.Xususi tedris bolmesinde hansi teleblermesgul olur?
    a) xususi tedris bomesinde tibbi muayinenin melumatlarina gore xususi tibbi qrupuna aid edilen telebler mesgul olur.


16.En kutlevi hazirliq bolmesinde hansi meseleler hell edilir?
   a) 1-ci kursda idman uzguculuyun esas usulunun secimi ve bu usulda mesq etme.2ci kursda zaldaki              mesgelelerle idman uzguculuyunun uygunlasmasi.


17.Idman tekmillesmesi bolmesinde uzguculuk teliminin vezifesi hansidir?
   a) idman hazirliq seviyyesinin yukseldilmesi,pese-tetbiqi bilik ve bacariqlari.


18.Orta ve boyuk mekteb yasli usaqlarin telimi zamani numayisle yanasi muellimin daha hansi rolu xeyli  artir?
    a) sifahi izahinin.


19.Hansi formada izahatlar mektebeqeder yasli usaqlarin qavrayisi ucun daha uygundur?
    a) muqayiseler ve fenn tapsiriqlari formasinda.


20.Ferdilesdirme prinsipinin heyata kecirilmesi mesgul olanlarda neyin nezere alinmasi demekdir?
    a)  ferdi xususiyyetler.


21.Kutlevi uzguculuk telimi zamani qruplari ferdilesme metodu tetbiq olunan zaman  hansi tipik xarakterikalari tetbiq olunur?
    a) butun gosterilen.


22.Sagirdlerin tedris prosesinin ferdilesmesi dedikde ne basa dusulur?
    a)  butun gostericilerin hamisi.


23.Mesgelelerde qrup formasi zamani ferdi yanasmaya nece nail olmaq olar?
    a) uzme seviyyesinde asili olara usaqlarin bir qrupdan yarim qruplara ayrilmasi neticesinde.


24.Ferdilesmis telim proqramlarinin islenib hazirlanmasi zamani neyi nezere almaq lazimdir?
    a) beden qurulusunun xususiyyetleri,fiziki ve texniki hazirliq.


25.Asagida gosterilen hansi vezife telim prosesine aid deyil?
    a) yaris zamani reqibi taktiki gedisle meglub etmek.


26.Uzguculuk telim prosesi serti olaraq nece merheleye ayrilir?
    a) 3.


27.Uzguculuk telim prosesinin birinci merhelesi hansidir?
    a) su muhitinin xususiyyetleri ile tanisliq ve texnika haqqinda ilkin tesevvur.


28.Uzguculuk telimi prosesinin ikinci merhelesi hansidir?
    a) butovlukde uzme usullarinin ve texnikanin ayri-ayri elementlerinin yaxsi oyrenilmesi.


29.Uzguculuk telimi prosesinin ucuncu merhelesi hansidir?
    a) uzguculuk texnikasinin mohkemlendirilmesi ve tekmillesdirilmesi.


30.Telim proqraminin mezmunu nece amil mueyyen edir?
    a) 4.


31.Telim proqraminin mezmunu hansi amil mueyyen etmir?
    a) mesgelelerde verilen yukun gerginliyi.


32.Telim kursunun meqsed ve vezifeleri onun neyini mueyyen edir?

    a) muddetini ve proqramin mezmununu.


33.Umumtehsil mekteblerinde uzguculuyun kutlevi telimi ucun qisa ve sade proqramlar yerli seraitden asili olaraq nece ders telim proqrami uzre aparilir?
    a) 26 ve ya 15 ders.


34.Uzme texnikasini tez ve keyfiyyetli menimsemek ucun optimal yas hansidir?
    a) 7-12 yas.


35.Tedris qruplarini komplektlesdirerken usaqlari hazirliq seviyyesine gore bolusdurdukde neyi nezere almaq zeruridir?
    a) IUGIM-nin secim standartlarina yaxin fiziki inkisaf gostericilerini.


36.Tebii ve suni su hovzelerinde mesgelelerin aparilmasi sertleri hansilardir?
    a) butun gosterilen sertler.


37.Telim prosesinin teskilinde muellimin neyi muhum ehemiyyet kesb edir?
    a) muellimin ixtisas seviyyesi ve motivasiyasi.


38.Suda hereketsiz qalan bedene hansi                     agirliq quvvesi tesir edir?
    a) yalniz bedenin agirliq quvvesi ve   suyun iteleme quvvesi.


39.Suda hereketsiz qalan beden hansi halda suya batir?
    a) bedenin agirliq quvvesi iteleme quvvesinden cox olanda.


40.Bedenin hucum bucagi nece adlanir?
    a) bedenin uzununa oxu ile hereket istiqameti arasinda bucaq.


41.Uzme vaxti hucum bucagini deyismek meqsede uygundurmu?
    a) imkan daxilinde onu azaltmaq lazimdir.


42.Idman hovuzunun standart uzunlugu nece metrdir?
    a) 25-50.


43.Hansi uzme usulu idman usulu sayilmir?

    a) boyru uste uzme.


44.En suretli usuldan baslayaraq usullarin duzgun ardiciligi hansidir?
    a)  sine uste krol,batterflyay,arxa uste kroll,brass.


45.Idman uzguculuyunde en zeif usul hansidir?
    a)  brass.


46.Estafet uzmede nece uzgucu istirak edir?
    a) 4.


47.Kompleks uzguculuyu hansi usuldan baslayir?
    a) Batterflyay.


48.Kompleks uzguculuyu hansi usulla qutarir?
    a) arxa uste kroll.


49.Kompleks uzme hansi mesafelerden ibaretdir?
    a) 200m,400.


50.200m kompleks uzme hansi ardicil usullarla icra edilir?
    a) delfin,arxa uste kroll,brass,sine uste kroll.


51.Qarisiq estafet hansi ardicil usullarla icra edilir?
    a) arxa uste kroll,brass,delfin,sine uste kroll.

52.Sine uste krolla uzun mesafeye uzmede bir nefes alib-vermeye nece hereket dovru edilir?
    a) 1.5.


53.Sine uste krolla uzmede qiclarin isinin hansi fazasi esas sayilir?
    a) qiclarin asagi hereketi.


54.Sine uste kroll uzme usulunda bedenin hansi veziyyeti ustun sayilir?
    a) duz.


55.Sine uste kroll uzme usulunda qollarin hereket dovru nece fazadan ibaretdir?
    a) 6.


56.Sine uste krol uzme usulundan krolcular nece terefli teneffus tetbiq edirler?
    a) 1-2.


57.Sine uste kroll uzme usulundan nefesalma nece yerine yetirilir?
    a) arvarcekmenin sonunda basi yana cevirmekle.


58.Sine uste kroll usulu ile uzmede qiclarin hereketi krolcuya neyi temin edir?
    a) bedenin dinamik muvazinetini,yuxari qaldirilmasini,irelilemesini.


59.Nece zerberli kroll uzme usulu var?
    a) 2,4,6.


60.Dartma quvvesini yaratmaq ucun qolun hansi hissed esas sayilir?
    a) ovuc hissesi.


61.Qol sudan hansi ardicilliqla cixir?
    a) ciyin,ciyin onu,ve bilek.


62.Suretin artirilmasinda uzgucunun bedeninin hucum bucagi nece deyisir?
    a) suret coxaldiqca hucum bucagi azalir.


63.Krolcunun qollarin hereketi hansi ardicil fazalardan ibaretdir?
    a) qapma,bedeni ireli dartma,sudan elle iteleme,qolun sudan cixmasi,qolun havada aparilmasi,elin suya

daxil olmasi.


64.Suyu qapma fazasinda hansi quvve meydana gelir?

    a) qaldirici quvve.


65.Sine uste kroll uzmede dartma quvvesinin yaranmasi ucun qiclarin hansi hereket fazasi daha effektlidir?

    a) pencenin ve topugun asagi-arxaya istiqameti.


66.Krolla uzmede qiclarin hereketi nece icra olunur?

    a) novbeli dizden az bukulu,yuxari ve asagi.


67.Uzguculukde nece idman uzme usulu var?

    a) 4.


68.Uzguculukde en suretli usul hansidir?

    a) sine uste krol uzme usulu.


69.Sine uste kroll uzme usulunun hansi yaris mesafeleri var?

    a) 50,100,200,400,800,1500metr.

70.Hansi mesafeler stayer mesafeler sayilir?
    a) 400,800,1500.


71.Arxa uste uzmede ayaqlarin hereketi neye tesir edir?
    a) dartma quvvesinin artmasina.


72.Qiclarla hereketin dovru hansi fazalardan ibaretdir?
    a) hazirlayici ve isci fazalardan.


73.Arxa uste krolla uzmede qiclarin hereketi neyi temin edir?
    a) bedenin dinamik muvazinetini,suda bir qeder yuxari qaldirilmasini ve irelilemesini.


74.Arxa uste krolla uzmede qollarin bir hereket dovru hansi ardicil fazalardan ibaretdir?
    a) qapma,dartma,iteleme,qolun sudan cixmasi,qolun havada hereketi,qolun suya girmesi.


75.Dartma yaratmaq ucun qolun hansi hissesi esas sayilir?
    a) ovuc ve dirseyin isci hissesi.


76.Arxa uste krolla uzmede qollarin hereketinin uygunlasmasi nece yerine yetrilir?
    a) bir el suyu qapdiqda,digger qol sudan cixir.


77.Arxa uste krolla uzmede qollarin hansi fazasi isci sayilir?
    a) qapma,dartinma ve iteleme.


78.Arxa uste krolla uzmede nefesalma ne vaxt icra edilir?
    a) qollarin biri ile avar ceken vaxt.


79.Arxa uste krolla uzmede qiclarin isinin hansi fazasi dayaqli sayilir?
    a) qiclarin yuxari hereketi.


80.Arxa uste krolla uzmede qollarlarhereketin nece dovrune nefesalma ve nefesverme dusur?
    a) 1 dovrune.


81.Arxa uste kroll usulunda beden hansi veziyyetde olur?
    a) ufuqi,yaxsi axarli.


82.Arxa uste krolla uzmede qollarin hereketi nece icra olur?
    a)  novbe ile bir birinin ardinca ireliden arxaya.


83.Arxa uste krolla uzmede teneffus nece yerine yetirilir?
    a) avarcekmenin evvelinde.


84.Arxa uste krolla uzmede qollarin hereket dovru nece fazadan ibaretdir?
    a) 6.


85.Arxa uste krolla uzmede qiclarin duzgun hereketi nece olur?
    a) qaycivari dizden az bukulu,asagidan yuxariya ve yuxaridan asagiya.


86.Arxa uste krolla uzmede qiclarin hereketi zamani penceler hansi veziyyetde olur?
    a) dartilmis daxile.


87.Brass usulunun hansi hereket variantlarinda hucum bucagi daha cox deyisir?
    a) gec nefesalma variantdinda.


88.Brassla uzen uzguculer suyun muqavimetini azaltmaq ucun ne edirler?
    a) uzgucu bedenini mumkun qeder sabit ve axarli veziyyetde saxlamalidir.


89.Brassla uzene qollarin hereketi neyi temin edir?
    a) uzgucunun irelilemesinin texmini yarisini ve bedenin mueyyen hucum bucagi altinda saxlanilmasini.


90.Brassla uzmede qollarin hereketi hansi fazalardan ibaretdir?

   a) Avarcekme,qolun ireli cixarilmasi ve axin fazasindan.


91.Brass uzme texnikasinin esas variant ile uzmede teneffus nece icra edilir?

   a) Qollarla avarcekme zamani.


92.Brass uzme texnikasinin daha tez-tez tetbiq edilen iki variant hansilardir?
    a) muasir klassik brass,surusmesiz ve gec nefes almaqla brass.


93.Muasir klassik brassin hereketlerinin uygunlasmasi ile xarakterize olunur?
    a) bedenin nisbeten sakit veziyyetile,surusme ile ,mohkem avarcekme ile.


94.Gec nefes almaqla suretli brassin hereketlerinin uygunlasmasi ne ile xarakterize edilir?
    a) nefesalmada boyuk hucum bucagi ile, derhal avarcekmelerin fasilesizliyile.


95.Brass usulunda bedenin veziyyeti nece olur?

    a) Qollar ve ayaqlar duz dartilmis veziyyetde.


96.Brassla uzmede qollarin hereket dovru nece fazadan ibaretdir?
    a) 3.


97.Brassla uzmede qollarin hereketi uzgucuye neyi temin edir?
    a) bedenin irelilemesini ve nefesalma ucun hucum bucagi altinda saxlanilmasini.


98.Brassla uzmede qollarin hereketi nece icra edilir?
    a) ovuclar yana donderilmekle yanlara-asagiya,ciyin beraberinedek.


99.Brassla uzmede hereketin nece dovrunde uzgucu bir defe nefes alib-verir?
    a) 1.


100.Brassla uzmede qiclarin hereketi uzgucuye neyi temin edir?
    a) uzgucunun irelilemesini.


101.Brassla uzmede qiclarin hereket dovru nece fazadan ibaretdir?

     a) 3.


102.Brassla uzmede qiclarla hereket hansi fazalardan ibaretdir?
      a) dartma,tekan ve surusmeden.


103.Delfinle uzmede hereketlerin teneffusle uygunlasmasi neye tabedir?
      a) daha boyuk,orta dovrdaxili suretin elde edilmesine.


104.Yavas tempde delfinle uzmede hereketlerin uygunlasmasi ucun ne xarakterikdir?
    a) ciyinlerin,basin ve qolun suyun altina girmesi ile.


105.Suretli tempde delfinle uzmede hereketlerin uygunlasmasinda ne xarakretikdir?
    a) hereket dovru six olurve uzgucunun bedeni daha yuksek ve sabitlik veziyyetini alir.


106.Delfinle uzmede iteleme fazasi nece icra edilir?
    a) uzgucunun bedeninin ireli dartmasinin qurtarmasi ile baslayir avarcekmenin sonunda suretin azalmasi ile qutarir.


107.Delfinle uzmedeqolun su uzerinde hereketi nece icra olunur?
    a) duz qollar su uzerindeyanlardan ireli aparilir.


108.Delfinle uzmede qolun sudan cixarilmasi nece icra edilir?
    a) qolun her hansi bir hissesinin sudan cixmasi ile baslayir ve qolun tam sudan cixarilmasi ile qurtarir.


109.Delfinle uzmede qolun bir hereket dovru hansi fazalardan ibaretdir?
    a) qapma,dartma,iteleme,qolun sudan cixarilmasi,su uzerinde qolun hereketi ve qolun suya daxil olmasi.


110.Delfinle uzmede qapma fazasi nece icra edilir?
      a)  elin suya girmesinden baslayir,suretin coxalmasi ile qurtarir.


111.Delfinle uzmede qolun dartma fazasi nece icra edilir?

     a)  Suretin artmasi ile baslayir,ovuclarin ciyin oynagi altinda kecmesi ile qurtarir.


112.Delfinle uzmede bedenin duzgun hereketi nece olur?
      a)  sabit veziyyetde yuxari ve asagi dalgavari.


113.Delfin usulunda qollarin hereketi nece olur?
     a)  S-vari vahid birlesmis hereketle.


114.Delfin usulunda qiclarin hereketi nece icra edilir?
      a)  bir yerde yuxari ve asagi.


115.Delfinle uzmede qollarin bir hereket dovru nece fazadan ibaretdir?
      a)  6.


116.Delfinle uzen uzgucuye qollarin hereketi neyi temin edir?
      a) dartma quvvesini ve ciyinin qalxmasini.


117.Qollarla hereketin bir dovrune nece nefesalma ve nefesverme duser?
      a) 1.


118.Delfinle uzmede dartma fazasi neyi temin edir?
     a) suretin artmasini.


119.Delfinle uzmede nefesalma hereketin hansi fazasinda icra edilir?
      a) iteleme fazasinin sonunda.


120.Nece cur start var?
      a) 2.


121.Nece faltstartlardan sonar idmanci yarisdan cixarilir?
      a) 3.


122.Hansi idman uzme usulunda start sudan baslayir?

      a) Arxa uste kroll.


123.Hansi uzme usullarinda start  start kursusunden baslayir?
      a) sine uste kroll,delfin,brass.


124.Uzme usulundan asili olmayaraq donmeler nece qrupa bolunurler?
      a) iki qrupa.


125.Uzguculukde tetbiq edilen donmeler hansilardir?
      a) aciq donmeler, qapali donmeler.


126.Aciq donme nece icra edilir?
      a) idmancinin basi su uzerinde qalir ve o nefes ala bilir.


127.Qapali donme nece icra edilir?
      a) bas suya girir ve uzgucu nefesini saxlayir.


128.Yaris qabagi ve yarislardan sonra hakimler kollegiyasinin iclasini hansi hakim kecirir?
      a) bas hakim.


129.Hansi hakim yarisi legv ede biler?
      a) referi.


130.Bas saniyacinin vezifesi?

      a) Saniyeolceni yoxlayir,yoxlama akti tertib edir,saniyeci hakimleri telimatlandirir.


131.Finisdeki hakimin vezifesi?
      a) finisin duzgunluyune nezaret edir,finise catma ardicilligini mueyyen edir.


132.Istirakcilar arasindaki hakimin vezifesi?
      a) istirakcilari novbeti starta hazirlamaq,start yerine cixartmaq.


133.Bas hakimin vezifesi nedir?
      a) kecirilecek yaris yerini yoxlayir,hakimleri saheler uzre bolur,yaris qabagi hakimlerle seminar kecirir.


134.Bas katibin vezifesi nedir?
      a) yaris senedlerinin duzgun tertibatina cavabdehdir katibliyin isine rehberlik edir.


135.Uzguculuk uzre yarisin esas senedleri hansilardir?
      a) yarisda istirak etmek ucun sifaris , texniki sifaris,yaris istirakcisinin kartockasi.


136.Yarislarin meqsed ve vezifeleri hansilardir?

      a) Mueyyen dovr erzinde telim-idman isinin yekunu,en guclu idmancilarin uze cixarilmasi,idman novunun genis tebligi.


137.Uzguculuk yarislarinin esas senedleri hansilardir?
      a) tesdiqlenmis adli sifaris,texniki sifaris,istirakcinin kartockasi.


138.Yaris istirakcisinin kartockasinda ne eks etdirilir?
      a) istirakcinin gosterdiyi derece,yer ve xallar.


139.Yarisin proqraminda ne eks etdirilir?

      a) Butun mesafeler ve uzguculuk usullari.


140.Ezelelerin qic olmalari aradan qaldirma usulu hansilardir?
      a) pencenin barmagini tutaraq ayagi duzeltmek.


141.Suda bedbext hadiseler zamani istifade edilen xilas etme vasiteleri hansilardir?
      a) qeyd olunanlarin hamisi.


142.Teneffusun berpasi nece heyata kecirilir?
      a) ag ciyerlerin suni ventilyasiyasi sayesinde.


143.Suni nefes vermenin hansi effektiv usullarini bilirsiniz?
      a) agizdan agiza ve agizdan buruna.


144.Ureyin zeruri masaji nece icra edilir?
      a) urek masaji tezliyi deqiqede 60 basmadan az olmamaqla dos sumuyune tekenvari basmalarla.


145.Urek masaji suni nefes vermenin icrasi ile uygunlasdirilanda nece olur?
      a) ciyerlere havanin ufurulmesi ve dos sumuyune basmalarin nisbeti 1:5 olmalidir.


146.Insanin suda qalma muddeti hansi amillerden asilidir?

      a) Insanin suda qalma muddeti orqanizmin soyuma derecesinden asilidir.


147.Suda qalma zamani istirahetin hansi usullari vardir?

      a) arxa uste uzanaraq istirahet.


148.Ezelelerin qicolmalari ne ile baglidir?
      a) heddinden artiq gerginlik,soyuma ve emosional gerginlik.


149.Gece vaxti uzmenin hansi oriyentir usullarindan istifade olunur?
      a) sahilde gorunen oriyentirler ve dalgalarin istiqametini mueyyen etmekle.


150.Guclu dalga zamani suda hansi idman usulu ile uzmek lazimdir?

      a) Qarsidan ve ya yandan gelen dalgada krolla ve boyru uste,arxadan gelen dalga zamani brassla.


151.Uzerinde yanan madde olan su saheleri nece qet edilir?
      a) derinden nefes almaq bir metr derinliye bas vurub yanan saheni qet edir.


152.Buz altina dusen insanin hereketleri nece olmalidir?
      a) capigin kenarina arxa ve ya sine uste uzanmali,qollarin yanlara uzatmali.


153.Batanlarin uzerek xilas etmesi zamani hereketler ardicilligi necedir?
      a) batani vaxtinda gormek,sudaki veziyyeti duzgun deyerlendirmek,elave yardim dalinca gondermek vacibdir.

                    
        
       


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol