MBT

                                                               MBT suallar

1) Təbabət tarixçəsinə görə müalicə masajı fəndləri nə vaxtdan tətbiq olunmağa başlanıkıb?

 x) B.E.Ə    25-ci əsr


2) Müqəddəs Veqa əsərinin 8-ci cildi olan A.U.İ Veqa kitabı bizim eramızdan neçə il əvvəl yzılmışdır?

 x)  1800


3) Orta Asiyada tibb elmlərinin banisi, filosofu, həkimi kimdir?

 x)  Avisena


4) Roma həkimi Qalin masajın neçə fənd və üsulunu göstərmişdir?

 x)  9


5) Yunanca masaj sözünün mənası nədir?

 x) Əllə sıxma


6) Masaj olunan nahiyənin tempraturu necə olur?

 x) Tempratur artır


7) Masaj etməklə yorğunluğu aradan götürmək olar?

 x) Masaj bərpa edir


8) Masaj yerli və ümumi qan dövranına necə təsir göstərir?

 x)   A  B  C


9) Döş qəfəsinə edilən masaj tənəffüsə necə təsir göstərir?

 x) Dərinləşdirir


10) Masaj kursu neçə prosudurdan ibarətdir?

  x)   5-25


11) Masaja əks göstərir?

  x) Qanaxma olması


12) Masaja göstəriş?

  x) İfliclər və Pareslər


13) Masaj taxtının ölçüləri

  x) Hündürlüyü---70 sm

   Eni---65 sm

   Uzunluğu---2m 10 sm


14) Masaj otağında havanın tempraturu neçə dərəcədən aşağı olmamlıdır?

  x) 20-22


15) Limfa düyünlərini masaj etmək olar?

  x) Olmaz


16) Masaj təsnifatına aid olmayanı qeyd edin.

  x) Mədəniyyət masajı


17) Masaj prosedoru neçə pillədən ibarətdir?

  x)  3


18) Masaj prosedurasının ilkin pilləsinin vəzifəsi nədir?

  x) Yüngül fəndlərlə əsas hissəyə hazırlanmaq


19) Masaj prosedurasının davamlayıcı hissəsinin müddəti nə qədərdir?

  x)  1-3 dəqiqə


20) Masaj kursu neçə dövrə bölünür?

  x)  3


21) Ümumi masaj neçə dəqiqə aparılmalıdır?

  x) 45-60 dəqiqə


22) Masaj kursu neçə prosüdordan ibarətdir?

  x)  5-25


23) Əzilmələr zamanı müalicəvi masaj şərti olaraq neçə yerə bölünür?

  x)  2


24) Kosmetik masaj orqanizmə necə təsir göstərir?

  x) Dərini yaxşılaşdırır və kosmetik çatışmazlıqları aradan qaldırır


25) Çıxıqlar zamanı masaja nə vaxt başlamaq olar?

  x) Oynaqlar yerinə salındıqdan və ağrılar keçəndən sonra


26) Oynaqlar yerinə salındıqdan və ağrılar keçəndən sonra müalicə bədən tərbiyəsinə nə vaxt başlamaq olar?

  x)  2-3 gün sonra


27) Sians çıxarıldıqdan sonra masajın hansı növlərindən istifadə olunur?

  x) Sığallama


28) Fiziki hərəkətlərin təsir mexanizmi neçə yerə bölünür?

  x)  4


29) Fiziki hərəkətlər orqanizmə hansı təsir göstərmir?

  x) Müqavimət


30) Kompensator təsir mexanizminin formaları

  x) Müvəqqəti və Daimi


31) Fiziki hərələtlərin profiki təsir mexanizmi dedikdə nə başa düşülür?

  x) Qidalandırıcı


32) Fiziki hərəkətlərin kompensator dedikdə nə başa düşülür?

  x) Əvəzedici


33) Xəstəliyin kəskin dövründə müalicə bədən tərbiyəsinə başlamaq olar?

  x) Olmaz


34) Ağ ciyərlərin emfizeması əsasən hansı peşə sahiblərində daha tez-tez rast gəlinir?

  x) Nəfəs alətində ifa edəndə


35) Ağ ciyərlərin emfizeması zamanı nəfəs almaq cətindir, yoxsa vermək?

 x) Vermək


36) Bronxial asma hansi xətəliyə aiddir?

  x) Alergik


37) Bronxial asmanın əsas əlamətləri hansılardır?

  x) Boğulma tutulmaları


38) Bronxial asmanı yaradan səbəblər.

  x) Alergenlər


39) Bronxid nəyə deyilir?

  x) Bronxların iltihabına


40) Bronxların əsas neçə formaları var?

  x) 2


41) Kəskin bronxidlərdə müalicə bədən tərbiyəsini nə vaxt başlamaq olar?

  x)Xəstəliyin kəskin dövrü keçdikdən sonra


42) Xroniki bronxidlərin əsas kliniki əlamətləri hansılardır?

  x) Öslürək və təngənəfəslik


43) Vərəm xəstəliyini yaradn bakterialar hansılardır?

  x) Vərəm çöpləri


44) Ağ ciyər vərəmi çox vaxt hansı əlamətlə başlayır?

  x) Subfebrial hərarət, Limfa düyünlərinin şişməsi, Öskürək


45) Ağ ciyər emfizemasına aid olan əlamət.

  x) Təngənəfəslik


46) Hipertaniya xəstəliklərinin neçə dövrü var?

  x)  3


47) Hipertaniya xəstəliyinin hansı dövründə skelerotit proses müşahidə olunur?

  x)  3-cü


48) Bu klinik əlmətlərdən hansı Hipertoniya xəstəliyi zamanı müşahidə edilmir?

  x) Dispepsiya


49) Hipotoniya və Hipertoniya hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

  x) Ürək, Qan damar


50) Ksenekordiya xəstəliyini vaxtında müalicə etmədikdə hansı xəstəliyə çevrilə bilər?

  x) Miokardın infaktı


51) Rematizm xəstəliyi hansı xəstəlikdən sonra yarana bilər?

  x) Angina


52) Hipotoniya xəstəliyi zamanı maksimal və minimal qan təzyiqi neçə olur?

  x) 100/60


53) Ürək əzələsinin iltihabı necə adlanır?

  x) Miokardin


54) Ürəyin işinin xəstəliyinin klinik əlamətləri.

  x) A B C D


55) Beyin damarlarının ateroskelerozunun klinik əlamətləri.

  x) A B C D


56) Stenokardiya xəstəliyinin tutmaları zamanı ilk yardım.

  x) Dil altına Validol və ya Nitroqliserin qoymaq


57) Mədənin iltihabı necə adlanır?

  x) Qastrit


58) Xroniki Qastritin formaları.

  x) A B C


59) Qara ciyərin iltihabı necə adlanır?

  x) Hepatit


60) Mədə sallanması necə adlanır?

  x) Qastroptoz


61) Xroniki Qastritin kliniki əlamətləri.

  x) Mədə nahiyəsində küt ağrılar, Həzm prosesinin pozulması, İshal


62) Mədə və 12 barmaq xorasının ilk klinik əlamətləri

  x) Ağrılar sol döşə və sol kürəyə, fəqərə sütununun döş    hissəsinə verilir


63) Holit xəstəliyi nədir?

  x) Yoğun bağırsağın iltihabı


64) Mədəaltı vazinin iltihabı necə adlanır?

  x) Pankreatit


65) Mədəaltı vəzinin iltihabına səbəb olan risk faktorları.

  x) Spirtli içkilər, Yoluxucu xəstəliklər, Kimyəvi maddələr


66) Həzm sistemində Splomxoptoz nədir?

  x) Qarın boşluğunun sallanması


67) Hepatitlər zamanı hansı orqan zədələnir?

  x) Qaraciyər


68) Polisistet və Poliangetin klinik əlamətləri.

  x) Ağız boşluğunda acılıq, Sağ qabırğa altında ağrılar, Həzm prosesinin pozulması


69) Enterokolit hansı sistemin xətəliyidir?

  x) Mədə, Bağırsaq


70) Kəskin Nefrit xəstəliyinin neçə forması var?

  x) Diffuz və Ocaqlı


71) İrin xəstəliyi nədir?

  x) Böyrək ləyəninin selikili qişasının iltiabı


72) Sistid xəstəliyi hansı orqanın iltihabıdır?

  x) Sidik kisəsi


73) Böyrək daşı xəstəliyinin əmələ gəlmə səbəbləri.

  x) Kalsium və Fosfor mübadilələrnin pozulması


74) Qlomerolonenitin əlamətləri.

  x) Sidik ifrazının azalması, Sidikdə qan, Ətraflarda şişkinlik


75) Üz sinirinin kliniki əlamətləri hansılardır?

  x) Mimikanın pozulması


76) Uclu sinirinin iltihabı zamanı müşahidə edilən klinik əlamət.

  x) Hissiyyat itməsi


77) Bud sinirinin iltihabı zamanı əsas kliniki əlamət.

  x) Xəstə uzana bilmir


78) Radikulitin hansı növünə daha çox təsadüf olunur?

  x) Bel, Oma


79) Dirsək sümüyünün iltihabının əsas əlamati.

  x) Barmaqların caynaq kimi yığılması


80) Hipertaniyanın formaları.

  x) Qıcolma və titrıtmə


81) Epilepsiya xəstəliyi zamanı əsas kliniki əlamət.

  x) Qıcolma


82) Onurğa beyninin bel nahiyəsindəki şiş zamanı hansı klinik əlamət olur?

  x) Aşağı ətraflarda süs iflic


83) Baş beyinin alın payının şişi zamanı hansı klinik əlmət olur?

  x) Üz sinirinin iflici


84) Atedoz əzələləri qurdvari yavaş hərəkəti bədənin hansı hissəsində olur?

  x) Əl və Ayaq barmaqlarında


85) Spastit iflicləri nə zaman yaranır?

  x) İnsult və baş beyin şişimdə


86) Neyrit xəstəliyi sinir sisteminin hansı qrupuna aiddir?

  x) Periferik


87) İnsultun neçə forması var?

  x)   2


88) Baş beyinin qan dövranının kəskin pozulması necı adlanır?

  x) İnsult


89) Baş beyin qan dövranının pozulmasının kliniki əlaməti

  x) Parez və iflic olma


90) Onurğa beyni zədələnmələrindən və xəstəliyindən yaranan ifliclər hansılardır?

  x) Süst ifliclər


91) Baş beyin zədələnmasində yaranan iflic hansıdır?

  x) Spastit


92) Ataksiya zamanı icra olunan müalicəyə aid olmayanı qeyd et.

  x) Əzələlərin spazmasının azalması


93) Baş beyin qan dövranının kəskin pozulmasının yaranan səbəbləri

  x) A  B  C


94) Bud sininrinin iltihabının ilk əlamətləri.

  x) Budun 4 başlı əzələsinin parezi və iflici


95) Nefrozlar hansı sinir sisteminin xəstəliyidir?

  x) Mərkəzi


96) Qamət pozğunluğuna aid olmayan.

  x) Yastı pəncəlik


97) Skalioz hansı sistemin patalogiyasıdır?

  x) Qamət pozğunluğu


98) Skalioz xəstəliyinin mənası nədir?

  x) Əyrilik


99) Skalioz zamanı neçə əyrilik zirməsi var?

  x) 4


100) Skalioz xəstəliyinin dərəcəsi nədən asılıdır?

  x) Xəstəliyin ağırlığından


101) Onurga sutununun 4 fizioloji eyriliyine aid olmayani tapin.

   x) Dos lordozu


102) Yasti penceliy emele gelmeyine gore nece yere bolunur?

      x)  5


103) Yasti penceliyin klinik elametine aid olmayani qeyd edin.

      x) Kicik oynaqlarda agri


104) Statik yasti penceliyin esas elameti

       x) Tez yorulma


105) Hansi infeksion xestelikden sonra yasti pencelik emele gelir?

      x) Poliomenit


106) Rematik artik xesteliyinin emele gelmesinde istirak eden mikroblar.

      x) Steprakoklar


107) Poliakrit ne demekdir?

      x) Bir nece oynagin agrisi


108) Poliartkrit basqa nece adlanir?

      x) Geriyspesijik


109) Monoartrit nedir?

      x) Bir oynaqda iltihabin olmasi


110) Monoartrite en cox hansi xestelikden sonra rast gelinir?

      x) Verem


111) Ostroxondroz xesteliyine aid olmayani qeyd edin.

      x) Urek nahiyyesinde agrilar


112) Ostroxondroz xesteliyi hansi idmanla mesgul olan idmancilarda olur?

      x) Agir, Yungul atletler ve Gimnastlar


113) Artrit ve Artroz zamani bedende hansi uzv zedelenir?

      x) Oynaqlar


114) Artritler zamani oynaqlarda hansi elametler olur?

      x) Qizarti, Siskinlik, Heraretin qalxmasi, İltihab


115) Artroz zamani oynaqlarda hansi proses gedir?

      x) Distrofit, Degenerativ deyisiklikler


116) Artroz zamani pataloji proses gedisine aid olmayani qeyd edin.

      x) İltihab zamani


117) Kokso artoz zamani hansi orqan zedelenir?

      x) Bud, Canaq


118) Ostroxondroz zamani prosesler harda gedir?

      x) Feqerelerde


119) Korpucuk sinigi en cox hansi yaslarda olur?

      x) Usaq ve Genc


120) Korpucuk siniginda dirsek oynagi hansi bucag altinda bukulmelidir?

     x) 35-45


121) Kelle esasi sindiqda esas kliniki elamet

     x) Qulaqlardan qan gelir


122) Onurga beyni boyun nahiyyesinde zedelendikde musahide olunan elametler

      x) Hemin nahiyede hissiyyat itir, yuxari etraflarda sust iflic emele gelir


123) Beyin ezilmesi zamani musahide olunan elametler

      x) A B C D


124) Beyin sirkelenmesi zamani hus berpa olunduqdan sonra musahide olunan elametler

      x) A B C D


125) Derialti zedelenmelere aid olanlari tap

     x) Ezilme


126) Siniqlarin nece formasi var?

      x) Aciq ve Qapali


127) Siniqlarin klinik elametlerine uygun olmayani tap

     x) Arterial qan tezyiqinin qalxmasi


128) Cixiq nedir?

     x) Oynaq basinin oynaq cuxurundan cixmasi


129) Gips sargisi hansi zedelenmelerde istifade edilir?

     x) Siniq


130) İdmanda bas beyin ve onurga beyni zedelenmeleri en cox hansi idman novunde rast GELİNMİR?

     x) Sahmat


131) Kelle zedelenmesine ne aiddir?

     x) Beyin silkelenmesi


132) Beyin silkelenmesinin esas elameti

     x) Husun itmesi


133) Ezilme zamani toxumalarda esas elamet

     x) Hematounq


134) Onurga beyni zedelenmesi ne ile musahide ounur?

     x) Siniqlar


135) Miksodema xesteliyinin yaranma sebebi

     x) Qalxanvari vezinin funksiyasi zeifleyir


136) Bu elametlerden hansi sekerli diabet zamani olur?

      x) C D (arterial teziqin enmesi,urek nahiyyesinde tutulma seklinde agrilar)


137) Sekerli diabet zamani hansi vezinin funksiyasi pozulur?

     x) Medealti vezi


138) Bazedov xesteliyi zamani hansi vezinin funksiyasi artir?

     x) Qalxana benzer vezi


139) Umumi piylenmenin nece derecesi var?

     x)   4


140) Padoqa xesteliyi zamani ne bas verir?

     x) Mubadile ve Distrofik deyisiklikler


141) Bunlardan ansi yaniq zedelenmelerine aid deyil?

    x) İstilik vurma


142) Yaniqlarin agirliq derecesi neden asilidir?

    x) Yayilma sahesinden ve toxumalarin zedelenme derecesinden


143) Yaniqlarin nece derecesi var?

     x)   4


144) Eritlema yanigin hansi derecesinde olur?

     x)   1


145) Neyrozlasma yanigin hansi derecesinde olur?

     x) 3


146) 4-cu dereceli yaniqlar zamani esas elamet

     x) Komurlesme


147) Qan dovraninin pozulmasi hansi donmalar zamani olur?

     x) Yerli donma


148) Donmanin nece derecesi var?

     x)   4


149) Hansi donmalar zamani amputasiya gosteris olur?

     x)   4


150) Hansi dereceli donmada bedenin renginin agarmasi musahide olunur?

     x)   1


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol